Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedacs beslut mot Dekra inhiberas inte

Förvaltningsdomstolen i Jönköping fattade beslut om att inte inhibera Swedacs återkallande av Dekra Automotive AB:s ackreditering. Kammarrätten i Jönköping har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd, alltså kommer de inte att ändra beslutet. Det innebär att Swedacs beslut om återkallande fortsatt gäller, och att Dekra inte kan bedriva fordonsbesiktning i väntan på domstolens vidare beslut.

Swedacs beslut mot Dekra inhiberas inte

Dekra Automotive AB överklagade den 9:de december Swedacs beslut att återkalla bolagets ackreditering. Dekra begärde samtidigt inhibition av beslutet, alltså att Förvaltningsdomstolen i Jönköping skulle fatta beslutet att Dekra under tiden som målet prövas i domstol skulle få behålla sin ackreditering. Varken Förvaltningsrätten eller Kammarrätten har ansett att det finns skäl att inhibera beslutet, vilket innebär att Dekra i dagsläget inte har någon ackreditering och inte kan bedriva fordonsbesiktning.

Läs mer: Swedac återkallar DEKRA Automotive AB:s ackreditering