Vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Nu har Swedac DOC 15:4, Vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 uppdaterats.

Den uppdaterade vägledningen innehåller bland annat förtydligande av 8.2.1: ”Målen ska vara anpassade för att uppfylla syftet med standarden och omfatta kompetens, opartiskhet samt förmågan att kontinuerligt producera pålitliga resultat”

Läs vägledningen här