Hoppa till innehållet
Nyheter

Första genombrott för jämställdhet i ackrediteringsvärlden

Jämställdhet är ett av de globala hållbarhetsmålen men hittills har jämställdhetsperspektivet varit osynligt i ackrediteringsvärlden. Vid det digitala mötet i generalförsamlingen för EA, European co-operation for Accreditation, i dag och i går fick det svenska initiativet, som drivits av Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström, stöd och organisationen kommer att påbörja ett första jämställdhetsarbete.

Första genombrott för jämställdhet i ackrediteringsvärlden

Målet är att det inte längre ska gå att ackreditera ojämnställda kvalitetssäkringsmetoder. Swedac föreslog också att ett samarbete borde inledas med standardiseringsvärlden i frågan, vilket välkomnades av representanten för standardiseringsorganisationerna i Europa (CEN/CENELEC).

Swedacs verksamhet påverkar hur produkter och tjänster i många delar av samhället är utformade. Myndigheten vill att hela det europeiska ackrediteringssystemet tydligare bidrar till att utveckling sker på ett jämställt sätt. Krockkuddar i fordon är ett känt exempel där det tidigare varit manliga dockor som använts vid provning av krockkuddar. Kvinnor och män är anatomiskt olika, vilket inneburit att en krockkudde kunde få olika effekt.
– Provningsmetoder, exempelvis för krockkuddar, har tidigare kunnat få ett statligt kvalitetsgodkännande genom ackreditering, trots att jämställdhetsperspektivet saknats. Detta behöver förändras, säger Ulf Hammarström.

Han menar att EA:s stöd till det svenska jämställdhetsinitiativet är ett första viktigt steg.

– Det ingår i Swedacs uppdrag från regeringen att bidra till jämställdhet och i förlängningen att nå de globala målen inom det här området.  I och med att det svenska initiativet bejakats inom EA finns nu en gemensam kraft i frågan på Europanivå, säger Ulf Hammarström och konstaterar att allt inte förändras i ett beslut och det kommer att krävas arbete med frågan, men nu är stenen i rullning.

Han menar att det är hög tid att ackrediteringsvärlden bidrar till mer jämställd ackreditering och han ser fram emot fortsatt dialog med de organisationer som arbetar med standarder, liksom med EU-kommissionen.
– Vi ser det som självklart att ackreditering, som är en metod och ett verktyg för att granska och godkänna företag som provar, kontrollerar, certifierar eller verifierar andras varor, tjänster, anläggningar eller system säkerställer att utvärderingar av miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter sker på ett jämställt sätt, säger Ulf Hammarström.

De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN.

Läs mer
FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030
Mål nr 5 Jämställdhet