Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Tillverkning av produkter sker i hög grad utanför Europa. Globalt är lagstiftningen för vilka ämnen som får förekomma, och i hur hög grad, inte lika väl utvecklade som på Europanivå. Från och med 2021 samordnas marknadskontroll inom hela EU, vilket skapar bättre förutsättningar att agera gemensamt. Swedac är samordningskontor för marknadskontroll i Sverige.

Läs mer här:

Relaterat

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.