Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Inom Europa finns flera regelverk som ska säkerställa att industriföretag lever upp till miljö-och hållbarhetskrav. Att industrin lever upp till kraven granskas av så kallade anmälda organ. I Sverige är det Swedac som bedömer och utser anmälda organ. Myndigheten hanterar också så kallade utsedda organ, organisationer som provar och certifierar produkter inom EU.

Läs mer här:

Relaterat

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.