Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Swedacs roll i ackrediteringssystemet

Textversion av infografiken

 

Så hänger världens ackrediteringsorgan ihop med varandra.

Tillit till att viktiga funktioner i samhället fungerar som de ska – det är resultatet av Swedacs arbete. Men hur kan man lita på att Swedac utför sitt uppdrag på ett bra sätt? Svaret finns ute i Europa.

I Sverige finns fler än 1500 ackrediterade verksamheter. Exempelvis laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan.

Företag som utför fordonsbesiktning och laboratorier som provar vattenkvalitet är exempel på ackrediterade verksamheter som många känner till.

Hur kontrolleras verksamheter som utför bedömningar? Det är nu Swedac kommer in i bilden.

All ackrediterad verksamhet blir regelbundet bedömd av Swedac. Är organisationens kompetens rätt? Når verksamheten upp till kraven på robust struktur och uthållig systematiskt arbete?

Vid sådana bedömningar är Swedac den granskande parten.

Men vart fjärde år står Swedacs egna organisation inför en liknande bedömning. Myndigheten som utför bedömningar, blir själv bedömd. Processen kallas peer evaluation, eller referentbedömning på svenska.

Referentbedömning är en viktig del av de avtal som 35 europeiska ackrediteringsorgan har tecknat. De multilaterala avtalen hanteras av EA, the European Cooperation for Accreditation.

I Europa finns ett ackrediteringsorgan i varje land. Alla ackrediteringsorgan bedöms mot samma standars, ISO/IEC 17011. Referentbedömningar görs vart fjärde år och utförs av team med flera olika nationaliteter.

Syftet med systemet är att ackreditering ska vara tillförlitligt oavsett var i världen man befinner sig. EA:s paroll är: Ackrediterad en gång, godkänd överallt.

 

Läs mer:

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.