Hoppa till innehållet

Swedac was here

Swedac was here – vardagen

Få vet om det men Swedac är närvarande i alla medborgares vardag. I matbutiken, i bilen på väg hem och vid diskbänken när ett glas kranvatten spolas upp finns spår av myndighetens närvaro. Men hur? Välkommen till intervjuserien Swedac was here.

Swedac was here - vardagen

Och digitaliseringen

Swedac och digitaliseringen

Data förändrar världen. Nya arbetssätt skapas och utmaningar och möjligheter stöps om. Under den här vinjetten finns material om hur digitaliseringen utmanar och utvecklar Swedacs verksamhet.

I världen

Swedac i världen

Ett av syftena med Swedac verksamhet är att bidra till en öppen och global handel. Myndigheten har en unik roll i Sverige men hänger ihop med resten av världen via internationella avtal. Förstå mer om hur kvalitetssäkring i världen fungerar och lär mer om hur Swedacs verksamhet kan bidra till att nå globala mål i materialet under den här vinjetten.

Agenda 2030

Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål. Här är ett urval områden där Swedac via ackreditering, reglerad mätteknik och marknadskontroll bidrar till att målen nås.

Hållbarhet – hur når vi de globala målen?

Arbetsgivare

Swedac som arbetsgivare

En tydlig samhällsuppgift, en värdegrund som bygger på allas lika rättigheter och ett internationellt sammanhang – det är några av ingredienserna för ett arbete på Swedac. Följ med bakom kulisserna på myndigheten.

FRAMTID

Swedac och framtiden

Laddning av elfordon, data i verkstadsbranschen och cybersäkerhet. Det är några av de områden som just nu är under utveckling i samhället och där Swedac har en roll att spela. Och det finns fler – ta en titt i vårt material.

En liten film om tillit

KVALITET

Kvalitet

Begreppet kvalitet används i mängder av sammanhang. En kopp te i soffan höjer livskvaliteten. En skjorta som inte krymper i tvätten håller rätt kvalitet. Men hur skapas kvalitet på samhällsnivå? Följ med när Swedac tar en titt på begreppet kvalitet nu och i framtiden.

Kvalitet – hur skapas kvalitet på samhällsnivå?

HÅLLBARHET

Hållbarhet

FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, beskrivs ofta som en karta till framtiden. Målen är tydliga. Men hur ska vi nå dem? Swedac har tagit en titt på hur myndighetens verksamhet bidrar i dag, och vad som kan utvecklas.

Hållbarhet – hur når vi de globala målen?

MAT

Mat

Mat är inte bara något som mättar magen. Vad som läggs på tallriken speglar också vilka vi vill vara, hur vi ser på hälsa och våra traditioner. Under 2020 förändrades vårt sätt att äta – mat blev också trygghet. Vad händer med maten och hur påverkas livsmedelsbranschen av vår nya jakt på trygghet?

Mat – hur äter vi i framtiden?

SHOPPING

Smartare shopping

Svenskar handlar allt mer via nätet och butikerna vi shoppar ifrån finns i alla delar av världen. Men vad händer med konsumentskyddet när våra inköpsvanor förändras? Kan vi fortsätta att lita på att prylar vi köper är säkra? Swedac tar en titt på framtidens shopping.

Shopping - hur handlar vi i framtiden?

ENERGI

Energi

Energin i världen är evig, men till formen förändras den ständigt. Varifrån ska vi hämta kraft i framtiden? Swedac tar en titt på en av samhällets viktigaste frågor.

Energi – var hämtar vi kraft i framtiden?

VATTEN

Vatten

Dricksvattnet i Sverige är rent tack vare mångas noggranna jobb på vägen till kranen. Men tar vi det för givet? Följ med oss när vi synar framtiden för dricksvattnet.

Vatten – en ren självklarhet?