Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Kontroll på fritiden

Också när en häst får mat i sitt stall har Swedac haft en finger med i måltiden. Hur då?
– Vi kvalitetssäkrar analyser av hö, säger Sofia Tånnander Ulander, produktionschef på laboratoriet Eurofins Agro i Kristianstad.

Det kan vara lantbrukare, stuterier eller privatpersoner som vill försäkra sig om att det hö de ger sina djur håller tillräckligt hög kvalitet. Det kan också vara ett större grovfoderföretag som vill ha papper på deras produkters kvalitet och därför kontaktar ett ackrediterat laboratorium.

Den franskägda koncernen Eurofins är ett av världens största nätverk av laboratorier med drygt 60 000 anställda i närmare 60 länder och mer än 940 laboratorier över hela världen. I Sverige utför Eurofins kemiska och mikrobiologiska analyser inom lantbruk, livsmedel och miljö.

Sofia Tånnander Ulander arbetar på laboratoriet i Kristianstad.
– Ska man ackreditera sig för att testa hö är det ISO/IEC 17025 som gäller. Där fastställs sådant som krav på exempelvis repeterbarhet och spårbarhet. Standarden hjälper oss att göra ett bra jobb, säger Sofia.

Hur går det till, rent konkret, att kvalitetssäkra hö?
– Provet som kunden skickar till oss vägs in för att få en, vad vi kallar, blötvikt. Under natten torkas höprovet i en ugn på 60 grader och morgonen därpå vägs det igen. Utifrån dessa två värden får vi fram torrsubstansen i provet.

Det torkade materialet mals ner till ett fint pulver som sedan analyseras med hjälp av NIR, Near Infrared Reflection (nära infraröd reflektans).
– Utifrån den får vi fram andel exempelvis råprotein, fibrer och socker.

Varför väljer man som djurägare att analysera foder?
– För att kunna optimera foderstat, alltså sammansättningen av matsedeln, välbefinnande och ekonomi. Ett bra grovfoder kan leda till att man behöver en mindre mängd tillskottsfoder, exempelvis pelleterat tillskott. Det finns ett ökat intresse bland hästägare i Sverige av att kunna basera foderstaten på ett bra grovfoder med mindre tillskott.

Vad kommer sig den utvecklingen av?
– Jag tror att det dels är en kostnadsfråga, kraftfoder är ofta dyrare än grovfoder, dels att man blivit mer medveten om hästens behov att tugga länge. En stor giva grovfoder varar längre än samma näringsmängd i ett kraftfoder och står en häst med tom mage för länge kan det leda till magbesvär.

För vem har era analyser betydelse?
– För hästen och för kunden. Tack vara ackrediteringarna ska kunden känna sig säker på resultaten. Säger analysen 70 gram socker ska värdet vara detsamma om man gör samma prov igen.

Efter många år som hästägare är Sofia Tånnander Ulander väl medveten om vikten av ett bra grovfoder.
– Det handlar till syvende och sista om att kunna optimera sin häst välbefinnande. En del hästar är mer känsliga än andra och kan man då hjälpa hästen att må bra genom en analys av fodret är det för mig en självklarhet att göra det, säger hon.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.