Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

2 vatten-experter på Swedac

Vi tar förgivet att svenskt kranvatten är ofarligt att dricka och kommer nästan gratis ur kranen. Men det är flera experters dagliga arbete som leder fram till den självklarheten. Möt två medarbetare på Swedac som har viktiga roller i processen.

Svenskt kranvatten både kontrolleras och mäts innan vi som medborgare spolar upp ett glas vatten hemma i köket. Som kvalitetssäkrande myndighet i Sverige har Swedac en viktig del i ansvaret för att kontroller och mätning går rätt till.
Möt två vatten-experter:

Hin

Hin Lau, teknisk utredare, avdelningen för reglerad mätteknik, Swedac

Beskriv din roll

Jag jobbar som teknisk utredare inom reglerad mätteknik med vattenmätare och värmemätare som mina huvudområden. Lagen om måttenheter, mätningar och mätdon finns för att mätaren som används för debitering ska visa rätt. Den ser till att konsumenter som du och jag får en korrekt vattenräkning. Man ska känna sig trygg i att mätningen ger ett korrekt värde.

Vilken är den stora framtidsfrågan inom ditt område?

Vatten är förhållandevis billigt i Sverige. Men mycket pekar på att vatten kan bli dyrare i framtiden – och då kommer medvetenheten om vattenmätningen förmodligen öka.

När känner du att Swedac har gjort ett bra jobb?

Det känns bra när vi märker att fler gör rätt från början. Att vattenleverantörer följer vår reglering gällande vattenmätare. Att vår kommunikation och information har fungerat. Vi lägger ut rapporter och föreläser, men det krävs att man upprepar med kontinuitet.

Kristina Lindberg, bedömningsledare, Swedac

Beskriv din roll

Mitt ansvarsområde är främst tillsyn och bedömning av miljölaboratorier. Det kan exempelvis vara laboratorier som utför analyser av dricksvatten under ackreditering. Det är för att vi alltid ska kunna vara trygga med vattnet vi dricker.

Kan du ge exempel på hur ditt område utvecklas?

Som exempel på metoder som Swedac ackrediterat laboratorier för på senare år, kan nämnas, PFAS (poly- och perfluoreradealkylsubstanser) som bland annat finns i impregneringsmedel och brandsskum. Ämnena har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige. I framtiden kan det dyka upp andra grupper av kemiska ämnen som behöver analyseras och som laboratorierna har ett behov av att ackreditera.

När känner du att Swedac har gjort ett bra jobb?

Dricksvatten är viktigt. Många kanske inte känner till vad ackreditering är. Men det är viktigt för medborgarna att de här kraven finns för att provtagningarna av vattnet blir korrekta – och att det finns processer som gör att man upptäcker möjliga fel i kedjan. Så att det blir säkert.

Mer information

Uppdrag tillit – vatten

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.