Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

3 energi-experter på Swedac

Diskmaskiner, laddstolpar och utsläppsrätter. Swedacs experter på energi angriper ämnet från vitt skilda håll. Möt tre medarbetare som berättar om framtidens utmaningar.

Renée Hansson
Renée Hansson, utredare, Swedac

Renée Hansson, utredare, Swedac

Beskriv din roll

– En stor del av mitt jobb handlar om att utveckla vårt regelverk och samordna det internationella arbetet inom området reglerad mätteknik. Jag arbetar också med vägledningsarbete och tillsyn inom de områden vi ansvarar för, till exempel den elmätning som elnätsföretagen utför.

Vilken är den stora framtidsfrågan inom ditt område?

– Omställningen till förnybar energi. Med allt vad det innebär av efterfrågan på mätningar som vi ännu inte vet hur de kommer att se ut. Det handlar både om var, hur och vad man kommer att ha behov av att mäta på ett kvalitetssäkrat sätt. En utmaning är hur man kan göra det på ett harmoniserat sätt i Europa, så att inte varje region bygger egna tekniska regelverk som kan bli onödigt dyra för att man reser tekniska handelshinder.

När känner du att Swedac gjort ett bra jobb?

– Där har jag två perspektiv; dels när vi når en ökad medvetenhet hos beslutsfattare om vikten av korrekta mätningar och hur man säkerställer det, dels i det lilla, när det ringer någon som exempelvis paketerar ost och som undrar hur mycket osten får avvika i mängd. Eller när ett elnätsföretag vid en tillsyn förstår och ser egennyttan i att ha korrekta mätningar.  Det är väldigt tillfredställande.

Sanela Putnik
Sanela Putnik, marknadskontrollutredare, Swedac

Sanela Putnik, marknadskontrollutredare, Swedac

Beskriv din roll

– Som marknadskontrollutredare samordnar jag och mina kollegor marknadskontrollen i Sverige och i arbetsgrupper på EU- och FN-nivå. Swedac är samordningskontor för Marknadskontrollrådet, där ett 20-tal svenska myndigheter ingår, däribland Energimyndigheten. De har bland annat marknadskontrollansvar för vitvaror och har ett eget laboratorium där de utför test för Eco-design och energimärkning. Det handlar mycket om att säkerställa och kontrollera kvalitén på de produkter som finns på marknaden.

Vilken är den stora framtidsfrågan inom ditt område?

– E-handel, digitalisering och ny teknik är alla viktiga framtidsfrågor. Det är en utmaning att kontrollera plattformar på nätet och säkerställa att produkter som säljs från tredjeland uppfyller EU-lagar. Initiativ från nätjättar som Amazon, Wish, Alibaba och Rakuten har tillsammans med kommissionen gått samman för att minska antalet osäkra produkter på sina plattformar. Samordningskontoret är drivande i arbetet att skapa ett motsvarande samarbete med svenska plattformar.

När känner du att Swedac har gjort ett bra jobb?

– Konsumenterna ska kunna känna sig trygga med att de produkter som finns på marknaden är säkra. Swedac är en viktig del i det arbetet. Det handlar också om att ifall en diskmaskin är klassad som energisnål ska konsumenten kunna lita på att det stämmer.

Karolina Magnusson Stenmark
Karolina Magnusson Stenmark, bedömningsledare, Swedac

Karolina Magnusson Stenmark, bedömningsledare, Swedac

Beskriv din roll

– Jag är bedömningsledare inom certifiering och jobbar alltså med ackreditering av organ som certifierar ledningssystem och personer. Energi är en del av mitt område. Det kan vara en fastighetsägare som ska energideklarera sin fastighet, då måste energiexperten som utför jobbet vara certifierad av ett certifieringsorgan (en organisation) som vi har ackrediterat. I min och mina kollegors uppdrag ingår även att delta i arbetsgrupper och samråd, både nationellt och internationellt.

Vilken är den stora framtidsfrågan inom ditt område?

– Klimatförändringarna! Swedacs verksamhet ska bidra till ett energieffektivare samhälle och mycket av det vi gör kan också kopplas till hur vi bäst effektiviserar och minskar Sveriges energiförbrukning. När det gäller företags utsläppsrätter av växthusgaser behöver någon verifiera att uppgifterna i rapporteringen är korrekt, vi ackrediterar de som genomför verifieringar.

När känner du att Swedac har gjort ett bra jobb?

– Den känslan kan jag få på två olika nivåer. Den ena är när jag själv är ute på bedömning och som respons från kunden får ett tack för påpekade avvikelser och för utvecklande diskussioner. Då har man nått fram. Grunden i vårt jobb är en strävan efter ständig förbättring, om vi får ett tack har vi hittat relevanta avvikelser som hjälper kunden att ytterligare ett snäpp höja kvalitén på sin tjänst eller produkt. Den andra är när vi på internationell nivå får gehör för våra frågor och bekräftelse på att vi för kloka resonemang som leder till bättre och effektivare regelverk.

Mer fakta

Uppdrag tillit – energi

Swedac säkerställer att elmätare mäter korrekt

Swedac ser till att konsumenter betalar för rätt mängd värmeenergi

Energy Star
– en frivillig märkning som hjälper företag och privatpersoner att spara pengar och min­ska klimatpåverkan genom att använda energieffektiva elapparater.

Energikartläggning
Syftet med energikartläggning är att minska energiförbrukningen i Europa.

Ledningssystem för energi
Organisationer kan spara på både kostnad och miljö genom att minska sin energianvändning.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.