Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Energy Star

Energy Star är en frivillig märkning som hjälper företag och privatpersoner att spara pengar och min­ska klimatpåverkan genom att använda energieffektiva elapparater.

Energy Star

För att elapparater ska kunna märkas med Energy Star krävs att ett tredjepartsorgan provar och certifierar dem enligt regelverket.

Provningen utförs mot särskilt framtagna metoder och riktvärden och om­fattar ett stort antal produkter från värmeväxlare till batteriladdare och byggprodukter.

De laboratorier som provar och certifierar apparaterna för en Energy Star-märkning ska vara ackrediterade. Swedac hör till de ackrediteringsorgan som är godkända av den federala miljöskyddsmyndigheten EPA, Environmental Protection Agency. Swedac har även möjlighet att ackreditera certifieringsorgan mot regelverket för Energy Star.