Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Energy Star

Energy Star är en frivillig märkning som hjälper företag och privatpersoner att spara pengar och min­ska klimatpåverkan genom att använda energieffektiva elapparater.

För att elapparater ska kunna märkas med Energy Star krävs att ett tredjepartsorgan provar och certifierar dem enligt regelverket.

Provningen utförs mot särskilt framtagna metoder och riktvärden och om­fattar ett stort antal produkter från värmeväxlare till batteriladdare och byggprodukter.

De laboratorier som provar och certifierar apparaterna för en Energy Star-märkning ska vara ackrediterade. Swedac hör till de ackrediteringsorgan som är godkända av den federala miljöskyddsmyndigheten EPA, Environmental Protection Agency. Swedac har även möjlighet att ackreditera certifieringsorgan mot regelverket för Energy Star.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.