Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Elmätsystem och elmätare

För att vara säker på att system för att mäta elförbrukningen i Sverige idag uppfyller de ställda kraven används anmälda organ och ackrediterade kontrollorgan.

Elmätsystem och elmätare

Elmätare används bland annat för att elnätsföretagen ska kunna räkna ut hur mycket elenergi konsumenterna använder.

Syftet med ackrediteringsordningen är att elnätsföretagen ska mäta på ett korrekt sätt. I praktiken innebär detta att elnätsföretagen ska se till att använda elmätare som uppfyller föreskrivna krav och också se till att mätarna fortsätter att mäta rätt även efter att de har tagits i bruk. Elmätsystemet ska därför kontrolleras regelbundet. Sådana kontroller skall utföras av ackrediterade kontrollorgan.

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av elmätsystemet i drift samt ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 7 – Hållbar energi för alla.

 

 

 

 

 

 

För typgodkännande enligt MID (2014/32/EU), se länk nedan.