Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Rent vatten i kranen – så funkar det

Tonåringen dricker ett glas vatten i köket. Kompisar, betyg, att göra de första valen inför framtiden kan vara tankar som snurrar i huvudet. Men aldrig oro för att vattnet från kranen inte skulle vara rent. Följ med till det ackrediterade vattenlaboratoriet, en del i kedjan som gör att vi litar på att dricksvattnet i Sverige är tryggt att dricka.

I Borås ligger AK Lab AB, ett fristående vatten-och livsmedelslaboratorium med sex anställda. Bolaget är ett av drygt hundra laboratorier runt om i Sverige som är ackrediterade för att göra vattenanalyser.

Den som dricker ett glas kranvatten i Sverige kan vara trygg med att vattnet är rent. Berätta, vilken är vattenlaboratoriets del i det?
– Grunden till det rena dricksvattnet är lagstiftning. Alla svenska kommuner måste se till att vattnet i kranarna är kontrollerat enligt de krav som finns. Kraven är satta på EU-nivå men också av svenska Livsmedelsverket. Kraven säger att vattnet måste kontrolleras för vissa ämnen efter vissa riktvärden som inte får överstigas. I Sverige finns ett antal laboratorier som kan göra vattenanalyser på dricksvatten. Alla sådana laboratorier måste vara ackrediterade, vilket betyder att Swedac granskar och bedömer att laboratoriets arbete möter de krav som finns på ett vattenlaboratorium, säger Görgen Samulesson.

Som ett litet fristående företag konkurrerar inte AK Lab AB med de större aktörerna om de stora offentliga uppdragen. I stället arbetar AK Lab i första hand med industriföretag som behöver kontrollera vattenkvalitet. Samtidigt ingår alla vattenlaboratorier i samma bransch där mindre aktörer kan fungera som underleverantör till de större bolagen, exempelvis vid arbetstoppar. Oavsett verksamhetens storlek krävs en ackreditering.

– Vi arbetar efter en standard och den är strikt. För oss innebär ackrediteringen en kvalitetsstämpel, säger Görgen Samuelsson.

Vad tänker du om vattenkvalitet i framtiden, fortsätter dricksvattnet i Sverige att vara rent?
– Ja. Området utvecklas hela tiden och vilka ämnen vårt dricksvatten kontrolleras för breddas. Kontroll av flourkarboner är exempelvis relativt färskt. Vi gör allt fler kontroller av allt fler ämnen, den trenden ökar bara mer och mer, säger Görgen Samulesson.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.