Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Mer kunskap om vatten

Likt ringar på vattnet sprider sig kunskapen och allvaret. Tillgång till säkert dricksvatten är en förutsättning för liv. Swedac har en viktig roll i kedjan i Sverige – men är enbart en av många aktörer som gör sitt för att skapa förutsättningarna för en hållbar vattenförsörjning världen över.

Här nedan finns samlat intressanta länkar för vidare fördjupning i ämnet.

Mål och förutsättningar

Globalt mål
Budskapet från världssamfundet är tydligt – ”Rent vatten och sanitet för alla” är ett eget globalt utvecklingsmål.

Vägar till hållbara vattenstäder
Den internationella vattenorganisationen, IWA, har tagit fram 17 principer för vattenkloka städer.

Grundvattnet under förändring
Sveriges geologiska undersökning, SGU, är ansvarigt för information om grundvattnet i landet. Här berättas om hur grundvattnet förväntas förändras de kommande åren.

Utsikt över sjö med moln som speglas i sjön

Fakta

Hur går det till?
Vattenverken förser oss med rent, friskt vatten. Men hur går egentligen produktionen till? Läs mer hos Svenskt Vatten.

20 procent vattenläckage i svenska nät
Sverige har relativt stora vattenförluster från dricksvattennätet. I en aktuell rapport från Svenskt Vatten presenteras ett beräkningsverktyg för att hitta en hållbar nivå för kommuner.

Så många jobbar med vatten
Visst du att 2000 tekniker jobbar vid vattenverk och avloppsreningsverk i Sverige? Här finns mer fakta om de som jobbar med vatten.

Dyrare i framtiden?
Banken Avanza har skrivit en längre artikel där experter från olika delar av samhället ger sin syn på vattenpriset.

Närbild på en flicka som dricker vatten

Inspiration

Vattnets väg i Borås
Från Sjöbo vattenverk och Borås Energi och Miljö kommer denna film som visar hur vattnet blir rent på vägen fram till kranen.

Framtiden för vattnet?
Affärsnyhetssidan Quartz har i sin framtidsserie ett videoavsnitt om vatten. (På engelska)

Sverige godaste vatten
Västerås är prisat för Svealands godaste vatten. I den här filmen berättar Mälarenergi om hur det går till.

Hur mycket grundvatten?
Det är mycket som spelar in för grundvattennivåerna. Här kan du kolla hur läget ser ut och har sett ut historiskt i Sverige.

Så arbetar Swedac med vatten

Dricksvattenanalys
Kvaliteten på svenskt dricksvatten kontrolleras av ackrediterade laboratorier. De mäter den mikrobiologiska- och kemiska kvaliteten, liksom radonhalten.
Laboratorierna ackrediteras, det vill säga kontrolleras, av Swedac.

Vilket laboratorium kontrollerar ditt vatten?
Här är hela listan över alla ackrediterade laboratorier i Sverige.

Swedac säkerställer att vattenmätare mäter korrekt
Läs mer om hur kontroller av vattenmätare går till.

Uppdrag tillit – vatten

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.