Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Vattenmätare

För att säkerställa att vattenmätare fungerar som tänkt används anmälda organ och ackrediterade kontrollorgan.

Vattenmätare

En vattenmätare ska ge korrekta mätvärden så att konsumenterna betalar för rätt mängd vatten.

Ackrediteringsordningen för vattenmätare syftar till att säkerställa att mätarna ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt.

För att avgöra om en vattenmätare uppfyller föreskrivna krav när den kommer ut på marknaden ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ som kan godkänna den. På samma sätt ska en vattenleverantör anlita ett ackrediterat kontrollorgan för att kontrollera mätare i drift.

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av vattenmätare i drift samt ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.

Bidrar till FN:S globala mål

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.

 

 

 

 

 

För typgodkännande enligt MID (2014/32/EU), se länk nedan.