Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Swedac i Namibia

Selcuk Aydin reser till Namibia för Swedacs räkning. Vad ska han göra där? I ett samarbetsprojekt mellan Swedac och Namibia ska han i ett första skede stötta Namibias deltagande i internationell handel, som i längden ska kunna bidra till den ekonomiska utvecklingen.

Hallå där Selcuk Aydin!

Du har för Swedacs räkning rest till Namibia, vad ska du göra där?
— Jag är vad som kallas för en short-time-expert i ett samarbetsprojekt Swedac har med Namibia. Vid det här första besöket ska vi starta upp arbetet, samla information, delta i workshops och intervjua representanter från olika organisationer i Namibia för att se hur vi kan bidra. Syftet är att stötta Namibias deltagande i internationell handel. Och på så sätt i förlängningen bidra till den ekonomiska utvecklingen. Ett delmål är att stödja standardiseringsinstitutet för att de ska kunna utföra sitt uppdrag effektivare.

Swedac har tidigare haft en del samarbeten med ackrediterings-/standardiseringorgan utomlands, vad utmärker mötet med Namibia?

Selcuk Aydin, bedömningsledare på Swedac.

— Det här ett så kallat Twinning-projekt, ett EU-projekt som historiskt varit tänkt för anslutningsländer eller grannar till EU, så det är speciellt att vi nu arbetar med ett land i södra Afrika. Att det är Namibia som valts ut har att göra med att de även har tecknat ett så kallat EPA-avtal med EU. Det står för Economic Partnership Agreement. Det är ett samarbetsprogram med ganska många delar mellan södra Afrika och EU där vårt Twinning projekt är en del.

Vad hoppas du att mötet leder till?
— Ackreditering är ett väldigt viktigt verktyg inom kvalitetsinfrastrukturen. Vår förhoppning är att vi gör en bra analys och identifierar vad Namibia behöver för att kunna prioritera behoven. Hur kan vi göra så att utvecklingsarbetet omfattar ackreditering? Hur kan man bidra till deras system för bedömning av överensstämmelse?

Vad innebär samarbetet för Swedac?
— Vi skaffar oss en bredare syn på den globala infrastrukturen. Pratar man kvalitet är det inte bara de lokala förväntningarna som gäller utan även de globala är viktiga.

 

Swedac i världen mot blå bakgrund
Swedac och framtiden

Swedac i världen

Ett av syftena med Swedac verksamhet är att bidra till en öppen och global handel. Myndigheten har en unik roll i Sverige men hänger ihop med resten av världen via internationella avtal. Förstå mer om hur kvalitetssäkring i världen fungerar och lär mer om hur Swedacs verksamhet kan bidra till att nå globala mål i materialet under den här vinjetten.

Läs fler artiklar på samma tema:

 

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.