Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Lättare att hitta hållbarhetsmålen på Swedacs webb

Swedac inventerade nyligen hur myndighetens verksamhet möter de globala hållbarhetsmålen. Nu ska det bli enklare för myndighetens intressenter att få en översikt av hur ackreditering, reglerad mätteknik och marknadskontroll bidrar till hållbarhet.

Swedac har vi några tillfällen inventerat hur myndighetens arbete bidrar till Agenda 2030-målen, FN:s globala hållbarhetsmål. Nyss gjordes en färsk genomlysning.
– Inventeringen fyller flera syften. Internt bygger den stolthet eftersom vår verksamhet i hög grad bidrar till målen. Externt hoppas vi framöver att kunna inspirera och bidra med idéer, säger Kristina Hallman, chef för ackrediteringsavdelningen.

Kristina Hallman, chef för ackrediteringsavdelningen

Hallman syftar på det arbete som nu inleds med att göra Swedacs bidrag till Agenda 2030 tydligt för myndighetens intre

ssenter. Under vinjetten ämnesområden har omkring tio områden redan märkts upp med vilket mål de bidrar till. Framöver ska fler ämnesområden mappas upp.
– Framöver kan den som är intresserad av att bidra till hållbarhet få input om hur exempelvis ett ledningssystem bidrar. Det blir en översikt av möjligheter. Jag vill tro att det kan bidra till inspiration och konkret handling, säger Kristina Hallman.

 

Swedac i världen
Swedac och framtiden

Swedac i världen

Ett av syftena med Swedac verksamhet är att bidra till en öppen och global handel. Myndigheten har en unik roll i Sverige men hänger ihop med resten av världen via internationella avtal. Förstå mer om hur kvalitetssäkring i världen fungerar och lär mer om hur Swedacs verksamhet kan bidra till att nå globala mål i materialet under den här vinjetten.

Läs fler artiklar på samma tema:

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.