Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Internationellt arbete en av Swedacs grundstenar

Hur ska en butiksvåg i Europa egentligen märkas? Och hur anpassar man mätteknik till energiomställningen i världen? Det är frågor som Swedacs avdelning för reglerad mätteknik ägnar sig åt till vardags.

– Det är roligt och utmanande. Vi jobbar intensivt i ett antal arbetsgrupper och hjälper varandra att tolka direktiv och lösa knutor, säger Mikael Schmidt, avdelningschef för Swedacs avdelning för reglerad mätteknik.

Med direktiv menar Mikael Schmidt de EU-direktiv som alla medlemsländer och EFTA-länder har att förhålla sig till när det gäller mätteknik.
– Ett konkret exempel som vi brottas med just nu är märkningar på butiksvågar, där man väger frukt i lösvikt till exempel. Vågarna ska vara märkta med viss information om vågens egenskaper. En tillverkare har valt att bara ange informationen i mjukvaran, då är informationen synlig bara när vågen är påslagen. Men är det lagligt? I Tyskland säger ett domstolsutlåtande att informationen måste finnas tillgänglig även när vågen är avstängd. Nu är frågan vad EU-kommissionen säger om detta. Vi pratar om detta i våra arbetsgrupper och försöka tolka vad som sägs medan vi väntar på kommissionens utlåtande.

Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik

Resultatet av utlåtandet från kommissionen kan komma att göra att tillverkarna måste dra tillbaka vågarna, och märka om dem. Men det kan ta lång tid.
– Ja, många frågor tar tid, allt görs väldigt noggrant. Och det handlar mycket om att tolka, diskutera och hjälpa varandra och kommissionen. Vi kan i frågor som är gemensamma för EU inte besluta något själva, säger Mikael Schmidt.

Frågor som den om butiksvågen diskuteras i ett europeiskt forum som heter WELMEC, och här är Swedac aktiva. Flera arbetsgrupper finns med representanter från alla länder och Mikael Schmidt och hans kollegor är med i åtta arbetsgrupper.
– Det internationella utbytet är en av våra grundstenar. Vi ska bistå regeringen i internationella frågor som har med mätteknik att göra, och vi ska genomföra största delen av direktiven som bestäms av EU. Men vi är också en marknadskontrollmyndighet, som ska se till att direktiven efterlevs. För båda delarna finns arbetsgrupper inom WELMEC.

Hur är det då med arbetet bortanför Europas gränser? Finns det ett utbyte mellan exempelvis den afrikanska kontinenten och Swedac?
– Förutom WELMEC är vi också medlemmar i OIML, en global organisation med medlemsländer från hela världen. Här är vi Sveriges representant. Arbetet här bygger mer på att ta fram rekommendationer och lösningar för alla länder där det finns många länder som inte har kommit så långt inom sin reglering. Till exempel utvecklingsländer.

Och förutom att knäcka den konkreta nöten med butiksvågarna finns en mer övergripande utmaning inom internationell mätteknik just nu, menar Mikael Schmidt.
– Det gäller anpassningen till den digitala omvandlingen och energiomställningen. Här anser vi i Sverige att direktiven från EU är ganska omoderna. Det finns inget klart och tydligt direktiv som föreskriver exakt hur man mäter och tar betalt för elektrisk energi i publika laddningsstationer, till exempel. Kommissionen är medveten om detta och kommer förhoppningsvis att öppna upp mätinstrumentdirektivet för revidering inom en nära framtid. Det blir ett spännande arbete.

Fakta

WELMEC

Står för European Cooperation In Legal Metrology (från början Western European Legal Metrology Cooperation). Bildades 1990 och har över 30 medlemmar.

www.welmec.org

OIML

Förkortningen är fransk och står för Organisation Internationale De Métrologie Légale. På engelska: The International Organization of Legal Metrology. Bildades 1955 och har 63 suveräna stater som medlemmar.

www.oiml.org

 

Swedac i världen mot blå bakgrund
Swedac och framtiden

Swedac i världen

Ett av syftena med Swedac verksamhet är att bidra till en öppen och global handel. Myndigheten har en unik roll i Sverige men hänger ihop med resten av världen via internationella avtal. Förstå mer om hur kvalitetssäkring i världen fungerar och lär mer om hur Swedacs verksamhet kan bidra till att nå globala mål i materialet under den här vinjetten.

Läs fler artiklar på samma tema:

 

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.