Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Vattnets väg till din kran

Bara tre procent av jordens vatten är sötvatten. Både ytvatten och grundvatten används som dricksvatten i Sverige. Innan vattnet kan drickas går det igenom en omfattande reningsprocess hos något av landets 1750 kommunala vattenverk.En liter vatten kostar idag ca 4 öre. Sverige och världen står inför stora framtida utmaningar gällande vattenförsörjningen.

Textversion av infografiken

På vår planet finns det 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten.

Bara tre procent är sötvatten som går att använda som dricksvatten.
Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag.
En tredjedel är grundvatten, som bildas när vatten rinner ner genom jordlagren.

Svenskt dricksvatten kommer från både yt- och grundvatten. Ytvatten har generellt sämre kvalitet än grundvatten och kräver en mer komplicerad reningsprocess för att bli dricksvatten.

Vattenreningsprocessen:

  1. Först rensas vattnet från grenar och växter och PH-värdet justeras.
  2. Därefter avskiljs vissa ämnen i en sedimenteringsbassäng.
  3. När vattnet får rinna genom en sandbädd försvinner kvarvarande partiklar. Där finns också 4. bakterier som tar bort lukt och smak.
  4. Slutligen desinfekteras vattnet genom att klor eller ozon tillsätts, eller genom att det belyses med uv-ljus.
  5. När vattnet är tillräckligt rent skickas det vidare till ett vattentorn, som fungerar som ett magasin som skapar jämnt tryck i din kran. När du vrider på den kommer vattnet hem till dig och ner i ditt dricksglas!

——

1750 kommunala vattenverk förser oss med omkring 900 miljarder liter vatten per år.

——

Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 4 öre. Ett billigt pris för vårt viktigaste livsmedel, som också är det mest kontrollerade. I priset ingår:

  • Produktion
  • Rening av avloppsvatten
  • Hantering av dagvatten
  • Distribution
  • Skydd av våra vattendrag

I framtiden kan vattnet komma att bli dubbelt så dyrt.

Några av utmaningarna vi står inför är klimatförändringar, låga grundvattennivåer, utsläpp av skadliga ämnen, övergödning och otillräckligt skydd av våra vattentäkter.
I sydöstra Sverige och på Gotland hotar vattenbrist.

Vattenutmaningarna är många även globalt.
2015 uppskattade FN och WHO att mer än:
– 650 miljoner människor var utan tillgång till rent vatten
– 2,3 miljarder människor var utan tillgång till någon form av toalett
– Att uppnå universell tillgång till vatten och sanitet skulle rädda 2,5 miljoner liv varje år

Mer fakta

Uppdrag tillit – vatten

Dricksvattenanalys
Kvaliteten på svenskt dricksvatten kontrolleras av ackrediterade laboratorier. De mäter den mikrobiologiska- och kemiska kvaliteten, liksom radonhalten.
Laboratorierna ackrediteras, det vill säga kontrolleras, av Swedac.

Vilket laboratorium kontrollerar ditt vatten?
Här är hela listan över alla ackrediterade laboratorier i Sverige.

Swedac säkerställer att vattenmätare mäter korrekt
Läs mer om hur kontroller av vattenmätare går till.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.