Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Stegen bakom certifiering

Textversion av infografiken

Så kan du lita på märkta maten

Certifikat är ett av de verktyg som livsmedelsproducenter använder för att visa att de tar ansvar för sina varor. Så här kontrolleras ett certifierat livsmedel från jord till bord.

1:
I det här exemplet så startas den fiktiva organisationen SCHYSST POTATIS.

Organisationen ser ett behov av märkning för potatis som har tagits fram under, vad SCHYSST POTATIS, anser vara goda arbets- och potatisvillkor.

2:
Tillsammans med potatisodlare, chipstillverkare, kundorganisationer, affärer och andra som kan beröras av en “SCHYSST POTATIS”-märkning jobbar organisationen fram ett regelverk.

3:
Swedac kommer in och synar reglerna för certifiering så att reglerna till exempel inte är lägre än gällande lagstiftning. Reglerna måste också vara tydliga och lämpa sig för certifiering under ackreditering.

4:
Om regelverket för certifiering accepteras kan företag som vill utföra potatiscertifieringar ansöka om att bli ackrediterade hos Swedac.

I exemplet ansöker företaget Potatiskontroll AB.

5:
Swedac utvärderar och bedömer om Potatikontroll AB har kunskaper och rutiner för att genomföra certifieringar, och kan utföra uppdragen opartiskt.

Om de uppfyller alla krav blir Potatiskontroll AB ackrediterade för att utföra certifieringen SCHYSST POTATIS.

Nu kan Potatiskontroll AB granska matproducenter och utfärda certifikat om producenterna uppfyller kraven för certifiering.

6:
De matproducenter som blir certifierade kan sedan visa upp SCHYSST POTATIS-märket – exempelvis på sina produkter.

Exempel på faktiska certifieringar under ackreditering.

Sigill
Sigill är en standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Det finns flera olika nivåer av Sigillmärkningen, men gemensamt för alla är att de utförs av certifieringsorgan som är ackrediterade av Swedac.

Krav
Kravmärket finns på mat som är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Allt från svampodling och djurhållning till slakt och förädling kan kravmärkas. Och det är ackrediterade certifieringsorgan som utför kontrollerna hos producenterna.

 

Så arbetar Swedac med frågor som rör livsmedel

Swedacs arbete har betydelse för hur kvaliteten på livsmedel kontrolleras. Via länkarna kan du läsa mer om det arbetet.

Dricksvattenanalys
Svenskt dricksvatten analyseras av ackrediterade laboratorier. Livsmedelsverket är föreskrivande myndighet för dricksvattenkontroll och Swedac ackrediterar de laboratorier som analyserar vattnet.

Livsmedelsanalys
På samma sätt som vatten ska vara säkert att dricka, ska den mat som köps i affären eller äts på restaurang, vara trygg.
Inom den offentliga livsmedelskontrollen i Sverige ska analyser utföras av ackrediterade laboratorier. Swedac ackrediterar laboratorierna.

Livsmedel
Svenska livsmedelsproducenter kan välja att certifiera sina produkter, som ett sätt att exempelvis möta konsumentkrav. Sigill och KRAV är två exempel på certifikat inom livsmedelsbranschen.
Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar certifierade livsmedelsproducenter.

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
I takt med att livsmedelsproduktion har blivit allt mer global finns ett ökat behov av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Swedac ackrediterar företag som certifierar ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.