Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Livsmedelsanalys

Livsmedels väg från jord till bord ska vara säker – allt från odling och djurfoder till det som hamnar på tallriken.

Livsmedelsanalys

Det ska inte finnas några skadliga ämnen eller farliga halter mikroorganismer i mat och råvaror. Det ska vara säkert att äta på restaurang och köpa mat från affären.

Detta är några anledningar till att livsmedel analyseras. Syftet med livsmedelanalys är att kunna bekräfta trygghet och kvalitet i livsmedel. Inom den offentliga kontrollen av livsmedel, det vill säga hos livsmedelsproducenter, ska analysen utföras på ett ackrediterat laboratorium. Ackrediterade laboratorier utför även många andra typer av livsmedelsanalyser.

Exempel på några specifika analysområden är trikinanalys och cesiumanalys.

Trikinanalys

Kött från tamsvin, vildsvin, hästar och andra djurarter kan vara smittat med rundmaskar som hör till familjen Trichinella. Den som äter trikinsmittat kött kan bli allvarligt sjuk. Därför finns regler och bestämmelser för hur olika typer av kött ska kontrolleras och analyseras. Kött från vilda djur som kan vara smittade av trikiner och säljs till konsumenter ska alltid levereras till vilthanteringsanläggning, förutom om jägaren själv konsumerar köttet.

Laboratorier som utför trikinanalys inom offentlig kontroll ska vara ackrediterade av Swedac. Livsmedelsverket ansvarar för provtagningen. Provtagningen ackrediteras inte, utan utförs av Livsmedelsverkets besiktningstekniker. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är nationellt referenslaboratorium för trikinanalyser.

Ackreditering görs mot den internationella standarden för kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025.

Cesium

Radioaktivt cesium, Cesium-137, hamnade i svenska marker och vattendrag, och därmed i livsmedel, efter nedfallet från Tjernobylolyckan 1986. Fortfarande går det att hitta radioaktivt cesium i till exempel renkött, insjöfisk och svamp.

Efter Tjernobylolyckan fastställde Livsmedelsverket nationella gränsvärden för Cesium-137 i livsmedel. Dessa är:

  • 1500 bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär, svamp och nötter
  • 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel.

Cesium i renkött måste analyseras innan köttet får säljas till allmänheten. Det görs via en så kallad aktivitetsmätning. Swedac ackrediterar laboratorier som utför cesiumanalys av livsmedel. Ackrediteringen sker mot den internationella standarden för kompetenskrav på provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025.