Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Certifiering av livsmedel

Målet med certifiering av livsmedel är säkra livsmedel från jord till bord.

Certifiering av livsmedel

Att certifiera sin produktion är ett sätt att opartiskt säkra att man uppfyller de lagkrav och standarder som gäller.

Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. En certifiering av livsmedel kan också ge rätt att använda den märkning som är kopplad till standarden, exempelvis EU-ekologiskt, KRAV eller Sigill.

Mer information finns hos certifieringsorganen som certifierar för respektive standard, se ackrediteringsregistret.

Information för den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för livsmedel enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1, som i sin tur hänvisar till den internationella standarden för certifieringsorgan som certifierar produkter och processer, ISO/IEC 17065. Standarden finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Certifieringsorgan – Produkter – Livsmedel – Kluster och kategorier