Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Certifiering av livsmedel

Målet med certifiering av livsmedel är säkra livsmedel från jord till bord.

Certifiering av livsmedel

Konsumenternas medvetenhet kring säkerhet, kvalitet och miljö har ökat – inte minst när det gäller livsmedel. Målet med certifiering av livsmedel är säkra livsmedel från jord till bord.

Att certifiera sin produktion är ett sätt att opartiskt säkra att man uppfyller de lagkrav och standarder som gäller. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Produktcertifiering av livsmedel avser krav för certifiering av produkter, processer samt tjänster och kan ge rätt att använda den märkning som är kopplad till standarden, exempelvis EU-ekologiskt, KRAV eller Sigill.

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet har som syfte att identifiera livsmedelssäkerhetsfaror och vidta åtgärder för att minimera riskerna, bland annat genom effektiv styrning och förbättringsarbete. Den standard som berör hela kedjan är SS-EN ISO 22000. Som komplement till ISO 22000 finns FSSC 22000.
Mer information finns hos certifieringsorganen som certifierar för respektive standard, se ackrediteringsregistret.

Information för den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för livsmedel enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1, som i sin tur hänvisar till den internationella standarden för certifieringsorgan som certifierar produkter och processer, ISO/IEC 17065. Standarden finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Certifieringsorgan – Produkter – Livsmedel – Kluster och kategorier 

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.