Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Swedac guidar till myndighetens nya vardag

Efter 31 mars lämnar Swedac en del av pandemin bakom sig. Nu börjar en ny period. Här guidar Swedac till den nya vardagen och hur den som berörs av myndighetens arbete påverkas.

Sedan i mars för två år sedan har Swedacs verksamhet, liksom alla andra myndigheter, varit anpassad till pandemin. Bland annat har ackrediteringsverksamheten utförts under det som kallas kontinuitetsläge, det vill säga att driva verksamheten på en stabil nivå trots ändrade förutsättningar.

Efter 31 mars lämnar Swedac den fasen. Nu börjar något nytt.
– Det nya normala kommer att se olika ut beroende på vilken typ av kontakt en verksamhet har med Swedac. Om vi tar bedömningar som exempel så gjordes de tidigare efter ett och samma mönster. Framåt blir processerna mer anpassade till respektive verksamhet, säger Kristina Hallman, chef för ackrediteringsavdelningen på Swedac.

Kristina Hallman, avdelningschef avdelningen för ackreditering

Hon pekar på att Swedacs analys inför en bedömning har blivit ett avgörande steg, den så kallade riskbedömningen. Något som alla ackrediterade verksamheter kommer att märka.
– Före pandemin gjordes alla bedömningar på plats. Under pandemin har i stort sett alla bedömningar gjorts på distans. Nu gör vi en riskanalys av vilka moment som behöver göras på plats kontra vilka moment som utförs mer effektivt på distans. Exakt hur varje bedömning utförs blir mer anpassat till den verksamhet bedömningen gäller, säger Kristina Hallman.

Tillsyn över hela landet – bit för bit

Avdelningen för reglerad mätteknik arbetar också på ett nytt sätt framöver. Tidigare gjordes tillsyner med inriktning på myndighetens ansvarsområden. Tillsyn av bränslemätare kunde ske i Dalarna medan vågar och ädelmetallarbeten samtidigt kontrollerades i Stockholmstrakten. Nu siktar avdelningen på att täcka in landet bit för bit och under tillsynsperioden göra tillsyn av alla tre ansvarsområden – bränslemätare, vågar och ädelmetallarbeten.

Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik, Swedac.

– Vi bedömer att det här arbetssättet blir mer effektivt. Under våren åker vi exempelvis till södra Dalarna för att göra tillsyn inom alla tre områden, säger Mikael Schmidt, chef för avdelningen för reglerad mätteknik på Swedac.

De exakta förutsättningarna vid varje bedömning kommer att göras tydliga för den verksamhet som ska bedömas.

Läs mer om arbetet med myndighetens nya arbetsformer här:

Läs Swedacs guider till ackreditering här:

Läs om Swedac och reglerad mätteknik här:

 

Texten "Swedac som arbetsgivare" mot en gul bakgrund formad som en hexagon
Swedac som arbetsgivare

Swedac som arbetsgivare

En tydlig samhällsuppgift, en värdegrund som bygger på allas lika rättigheter och ett internationellt sammanhang – det är några av ingredienserna för ett arbete på Swedac.
Följ med bakom kulisserna på myndigheten.

Läs fler artiklar på samma tema:

 

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.