Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Statens värdegrund i Swedacs tappning

Demokrati är den överordnade principen och medborgarna dina yttersta uppdragsgivare. Okej, men vad innebär den statliga värdegrunden för Swedac? Karolina Wikmyr, HR-Chef, Swedac, förklarar.

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

Verksamheten utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Karolina Wikmyr, HR-chef, Swedac

Sedan 2021 genomgår Swedacs alla anställda en heldagsutbildning i vad det innebär för dem att arbeta för staten.
— Om vi blir tydligare med hur den offentliga förvaltningen hänger ihop med statens värdegrund – att allt vi gör, gör vi för att stå upp för det fria samhället – leder det ofta till en enorm stolthet över vilket värde man skapar, säger Karolina Wikmyr.

Med ett krig som plötsligt rasar i Europa har frågan om oberoende och transparens blivit akut aktuell:
— Vad händer i krig? Vem bär samhället då? Det många tar för givet bygger på att vi förvaltar förhållningssättet väl. Att leva det. Opartiskhet är ingen självklarhet och jag är väldigt stolt över att få vara en del av vårt samhällsbärande system, säger Karolina, som har 18 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor.

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer. Karolina Wikmyr förtydligar vad principerna betyder hos Swedac:

Demokrati:
”Vi är folket. En förlängd arm ut i samhället Det är en förmån för oss som myndighet att få företräda de värderingarna. Vi respekterar processen men är också alltid effektiva. Vi står upp för den fria åsiktsbildningen, för respekt och opartiskhet.”

Legalitet:
”I Swedacs värld handlar det om vad vi kallar likvärdighet, där vi fattar våra beslutat utifrån lagar och regler, oavsett om du är en mindre kund i Norrland eller en större i Skåne kan du förvänta dig samma korrekta bedömning ”

Objektivitet:
”Jag skulle säga att det är vad vi kallar opartiskhet. Vi som myndighet står upp för ett samhälle som inte låter sig påverkas av mutor eller hot. Ett samhälle fritt från korruption och jäv. Här gynnas inte vänskapsband. Swedac och alla myndigheter lyder under LOA, lagen om offentlig anställning; vid rekrytering i staten ska förtjänst och skicklighet avgöra vem som är mest kvalificerad för jobbet. I lagen ingår också att man årligen redogör för sina bisysslor för att myndigheten ska ha koll på att inte anställdas privata engagemang kan äventyra myndighetens oberoende.”

Fri åsiktsbildning:
”Som statsanställd har du yttrandefrihet och meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger dig möjlighet att lämna uppgifter till media utan att källan efterforskas. Vem som helst kan begära ut en offentlig handling, man får tycka och yttra sig oavsett religion, politisk hemvist eller sexuell läggning. Vi har såklart samma grund för myndighetens arbetssätt och likabehandlingsarbete.”

Respekt:
”Vi tar avstamp i medmänskligheten, att vi står upp för ett samhälle fritt från diskriminering och där vi tar hänsyn till den personliga integriteten. Detta är också ett av våra interna kärnvärdeord som innebär att vi står upp för varandra på arbetsplatsen.”

Effektivitet och service:
”Om vi nu fått detta fina uppdrag har vi en skyldighet att ge tillbaka i form av ett arbete av god kvalitet. Vi gör rätt saker, är relevanta och skapar värde för samhället. Vi representerar staten, vi är lätta att komma i kontakt med och ska vara både tydliga och smidiga att ha med att göra.

 

Texten "Swedac som arbetsgivare" mot en gul bakgrund formad som en hexagon
Swedac som arbetsgivare

Swedac som arbetsgivare

En tydlig samhällsuppgift, en värdegrund som bygger på allas lika rättigheter och ett internationellt sammanhang – det är några av ingredienserna för ett arbete på Swedac.
Följ med bakom kulisserna på myndigheten.

Läs fler artiklar på samma tema:

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.