Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Nordcharge tar nästa steg

El och elfordon är ett av samhällets mest diskuterade områden. 2021 tog Swedac initiativ till ett samarbete med myndigheter i Norden, ansvariga för reglerad mätteknik, för att skapa enhetliga regler för hur laddning av elbilar ska mätas. Nu är projektet på väg in i nästa fas.

Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik hos Swedac, är involverad i arbetet med Nordcharge, som det nordiska samarbetet heter. 

Porträtt av Mikeal Schmidt
Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik, Swedac.

Berätta, vilket är det viktigaste resultatet av ert arbete sedan uppstarten?
Vi har sedan första mötet i mars 2021 arbetat fram ett gemensamt nordiskt vägledningsdokument med rekommendationer angående mättekniska krav på laddningsstationer för elektriska fordon. Vägledningsdokumentet vänder sig till tillverkare, importörer och operatörer av laddningsstationer och beskriver krav som gäller när man tillhandahåller och tar i bruk en sådan produkt. Guiden innehåller dock inga krav på laddningsstationer i användning. Målet är att tydliggöra vilka mättekniska krav som gäller i syfte att skydda konsumenten och upprätthålla konkurrensneutralitet på marknaden.

Var står ni nu?
Just nu befinner vi oss i en spännande fas där detta dokument ska ut på en remissrunda där vi hoppas på att få mycket återkoppling från olika aktörer på marknaden. Synpunkter och kommentarer kommer sedan att vägas in och påverka utformning och innehåll av guiden. Vår förhoppning och plan är att guiden ska vara klar att tillämpa under första delen av 2022.

Vilket är nästa steg?
När guiden är tillgänglig och tillämpbar får vi arbeta med att kommunicera den och förankra innehållet hos marknadens aktörer. Det kommer sannolikt att finnas ett behov av tolkningar och svara på frågor.

Ett annat viktigt arbete blir att försöka påverka den internationella utvecklingen inom området, med prioritet på Europa. Det finns liknande initiativ både inom Europa och på global nivå. Vår styrka är att vi då redan har ett publicerat vägledningsdokument som förhoppningsvis kan snabba på arbetet och inspirera till bättre internationell reglering inom området.

 

Texten "Swedac och framtiden" mot en blå bakgrund formad som en hexagon
Swedac och framtiden

Swedac och framtiden

Laddning av elfordon, data i verkstadsbranschen och cybersäkerhet. Det är några av de områden som just nu är under utveckling i samhället och där Swedac har en roll att spela. Och det finns fler – ta en titt i vårt material.

Läs fler artiklar på samma tema:

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.