Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Så bidrar ackreditering till hållbarhet

Onsdag 9 juni infaller Världsackrediteringsdagen, ett globalt initiativ för att uppmärksamma ackrediteringens roll i samhället. I år med fokus på hur ackreditering bidrar till att uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål. I samband med dagen öppnas möjligheter att hitta konkreta projekt som bidrar till att målen uppfylls – nu uppmanas svenska aktörer att fylla på med sina exempel.

Karta över de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN.

Världsackrediteringsdagen firas på initiativ från de två internationella organisationerna för ackreditering IAF (International Accreditation Forum) och ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) för att visa på ackrediteringens betydelse för kvalitet och säkerhet i vardagen världen över. Årets tema är Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål, och hur ackreditering bidrar till att målen nås.
– Ackreditering skapar möjligheter att mäta och följa upp många av de delmål som ingår i Agenda 2030. Vi har ett strategiskt partnerskap med FN:s organ för industriell utveckling, UNIDO. Inom det samarbetet får vi kvitton på att vårt tekniska kunnande skapar konkret nytta när lagstiftare, företag och andra intressenter arbetar för att nå de globala hållbarhetsmålen. Styrkan i samarbetet har blivit ännu tydligare under pandemin där vi har kunnat bidra till att möta globala utmaningar och minska negativa effekter, säger Etty Feller, ordförande för ILAC och Xiao Jianhua, ordförande för IAF i ett gemensamt uttalande i samband med Världsackrediteringsdagen.

Svenska aktörer uppmanas att bidra med exempel i globala databaser

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De 17 större målen är inriktade på att skapa hållbarhet och större rättvisa i världen. För att visa hur ackreditering bidrar har IAF och ILAC delat in målen i tre större kategorier; för människan, för hållbar välfärd och för planeten. Den som vill se filmer om hur ackreditering globalt bidrar kan göra det via IAF och ILAC:s gemensamma Youtube-kanal.

En glad man står på en båt och gör tummen upp
Ackreditering har bland annat bidragit till bättre villkor för anställda inom kanadensisk fiskeindustri. Källa: Public Sector Assurance

I samband med Världsackrediteringsdagen publicerar Swedac också ett antal artiklar, en infografik och en film som ger olika perspektiv på hur den svenska myndigheten arbetar med Agenda 2030.
– Den svenska regeringen har en tydlig ambition för vilken roll Sverige ska ta. Som myndighet ska vi bidra. Den största utmaningen, som hela värden står inför, är att öka tempot i omställningen. På Swedac arbetar vi med att göra vår verksamhet ännu mer tydlig för omvärlden. Vi vill att fler ska förstå hur myndighetens verktyg kan användas i arbetet för att nå målen, säger Peter Kronvall, kommunikationschef på Swedac.

Han pekar också på möjligheten att dela svenska exempel globalt. I samband med Världsackrediteringsdagen har databaserna Public Sector Assurance och Business Benefits uppdateras. Där delas exempel på hur ackreditering bidrar till samhällsutveckling, och nu går det att söka efter projekt sorterat på de globala klimatmålen.
– Svenska aktörer får gärna addera projekt i de här databaserna. Gör er synliga, säger Peter Kronvall.

Följ hur Världsackrediteringsdagen firas på olika platser i världen via #WAD2021 i alla sociala kanaler.

Läs mer

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.