Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Ackreditering som verktyg för cirkulär ekonomi

Med målet att nå de globala målen i Agenda 2030 har den svenska regeringen tagit fram en nationell strategi för omställning till cirkulär ekonomi.
Hur kan Swedac bidra?

”Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030”.
Så lyder det övergripande målet för regeringens strategi.

Enkelt uttryckt är cirkulär ekonomi motsatsen till den traditionella linjära ekonomin vi länge levt med. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går genom att reparera, återanvända, renovera och uppdatera. När sakerna är förbrukade återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt.

En soffa och en klänning samt pilar i en cirkel
Om soffan är giftfri skulle den kunna återvinnas och bli en pusselbit i en cirkulär ekonomi.

Omställningen till en cirkulär ekonomi är ett verktyg för att nå såväl de nationella och internationella miljö- och klimatmålen som de globala målen i Agenda 2030. Cirkulär ekonomi bidrar till flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.

Det handlar om allt ifrån att dela gräsklippare med grannen istället för att varje husägare köper en egen, till att styra mot att produkter utformas för en lång livslängd eller att utveckla tekniker för återvinning av material.

Många företag och organisationer vill visa hur de jobbar med hållbar utveckling. De vill ha den konkurrensfördel det kan innebära att ha på pränt att man maximerar sitt bidrag till hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Porträtt på Magnus Pedersen
Magnus Pedersen, utredare, Swedac.

Myndigheten Swedac kan bidra till det arbetet på flera sätt.
Magnus Pedersen, utredare, Swedac:
— Swedac kan exempelvis ackreditera verifieringsorgan enligt standarden ISO 17029 för att verifiera sanningshalten i en egendeklaration, säger han.

Konkret skulle det kunna innebära att ett företag, låt säga en leverantör av trädgårdsmöbler, vill ha ”bevis” på att de jobbar hållbart. Då kan företaget vända sig till ett ackrediterat verifieringsorgan och be dem att verifiera den egendeklaration som företaget gjort. Alltså en deklaration enligt krav* som SIS tagit fram, som rör organisationers samhällsansvar, där företaget själva svarat på frågor om sitt hållbarhetsarbete.

Om det ackrediterade verifieringsorganet kommer fram till att allt är riktigt får leverantören av trädgårdsmöbler ett utlåtande som verifierar att egendeklarationen är sann. Både egendeklarationen och verifieringsorganets utlåtande finns därefter tillgängligt på till exempel företagets hemsida.

Trädgårdsmöbler placerade i en pergola
En leverantör av trädgårdsmöbler, vill ha ”bevis” på att de jobbar hållbart. Då kan företaget vända sig till ett ackrediterat verifieringsorgan och be dem att verifiera den egendeklaration som företaget gjort.

Ett annat verktyg för att främja cirkulär ekonomi som Swedac är involverat i handlar om textil. Upphandlingsmyndigheten har numera även med i sina kriterier för upphandling av hållbara textilier att uppfyllandet av kraven kan verifieras av ett ackrediterat organ.

— Jag är verkligen glad att denna möjlighet nu finns. Det innebär att offentlig sektor ställer allt högre krav på textilbranschen att producera hållbart och jag tror att verifiering av egendeklarationer blir ett bra komplement till andra ackrediteringsverktyg som redan finns, säger Magnus Pedersen, utredare, Swedac.

*”SIS/TS 2 Organisationers samhällsansvar – Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Egendeklaration” och ”SIS/TS 3 Organisationers samhällsansvar – Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Program för verifiering av egendeklaration” som bygger på ”ISO 26000 Organisationers samhällsansvar (social responsibility)”, se www.sis.se

Läs mer

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.