Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Swedac lyfter jämställdhet i ackrediteringsvärlden – igen

Jämställdhet är ett av de globala hållbarhetsmålen men hittills har genusperspektivet varit osynligt i ackrediteringsvärlden. I februari förra året tog Swedac initiativ till att frågan börjar diskuteras – sedan kom pandemin. Nu har generaldirektör Ulf Hammarström tagit upp frågan på nytt i generalförsamlingen för EA, European Accreditation, och en första förändring är på väg.

​Det är på uppdrag av regeringen som Swedac aktivt har börjat driva frågan om ökad jämställdhet i framtagningen av ackrediteringar. Redan förra året tog Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström initiativ till att diskutera jämställdhet genom att lyfta frågan till generalförsamlingen för den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, EA.
– Ackreditering påverkar hur produkter och tjänster i många delar av samhället är utformade. Myndigheten vill att hela det europeiska ackrediteringssystemet tydligare bidrar till att utveckling sker på ett jämställt sätt, säger Ulf Hammarström.

Han tar krock-kuddar som ett exempel på vilka effekter ojämlika standarder kan få. Tidigare provades air-bags med utgångspunkt i mäns fysionomi.
– Provningsmetoder, exempelvis för krockkuddar, har tidigare kunnat få ett statligt kvalitetsgodkännande genom ackreditering, trots att jämställdhetsperspektivet saknats. Detta behöver förändras, säger Ulf Hammarström.

Bilar som krockar i ett krocktest
Kvinnor och män är anatomiskt olika, vilket innebär att en krockkudde kan få olika effekt beroende på om en kvinnlig eller manlig testdocka används vid krocktester.

Ackrediteringsorganisationerna i Europa startar ett första jämställdhetsarbete

Under året som gått har alla europeiska och globala ackrediteringsorganisationer haft fullt fokus på att hantera effekterna av corona-pandemin. Men vid EA:s senaste digitala generalförsamling lyfte Ulf Hammarström upp jämställdhetsfrågan igen.

– Det ingår i Swedacs uppdrag från regeringen att bidra till jämställdhet och i förlängningen att nå de globala målen inom det här området. Hittills är vi den enda ackrediterande organisation som driver jämställdhetsperspektivet, men med diskussion inom EA finns nu potential att skapa gemensam kraft i frågan på Europa-nivå, säger Ulf Hammarström.

Nu har EA beslutat att inleda ett första jämställdhetsarbete. Ulf Hammarström ser det som en framgång för det svenska initiativet men understryker också att mycket arbete återstår.

– Vi ser det som självklart att ackreditering, som är en metod och ett verktyg för att granska och godkänna företag som provar, kontrollerar, certifierar eller verifierar andras varor, tjänster, anläggningar eller system säkerställer att utvärderingar av miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter sker på ett jämställt sätt, säger Ulf Hammarström.

Under EA:s generalförsamling föreslog Swedac också att ett samarbete ska inledas med standardiseringsorganisationerna i Europa. Något som välkomnades av organisationen CEN/CENELEC.

Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström
Ulf Hammarström, Swedacs generaldirektör.

Läs mer

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.