Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Därför väger vågen rätt

För att du ska betala för rätt vikt för bananer i matbutiken ska varenda våg inom handel kontrolleras vartannat år.
– Både kunder och handlare måste kunna lita på att vågarna väger rätt, säger Rema El-Nagar, utredare med ansvar för vågar på Swedac.

Vid 50-100 tillfällen per år gör Swedac tillsyn av vågar; oanmälda besök i butiker, på marknader och bensinmackar för att se om föreskrifterna följs. Vid de tillfällena kan det hända att Rema är på plats i matbutiken för att undersöka om vågen på till exempel matbutikens grönsaksavdelning verkligen är kontrollerad.
– En butiksvåg ska genomgå så kallad återkommande kontroll. Det är handlarens ansvar att det görs men själva kontrollen utförs av ett ackrediterat kontrollorgan, säger Rema.

Man skiljer på automatiska och icke automatiska vågar. De automatiska används oftast i industriella tillämpningar som till exempel av större livsmedelsproducenter som mer på löpande band väger upp en viss mängd flingor/fisk/salt. De icke automatiska är de vi använder oss av när vi handlar grönsaker. Kraven på kontroll gäller även vågar som används vid torghandel. Också rostade mandlar i lösvikt ska vägas korrekt. Vågar som används utomhus ska kontrolleras varje år. En kontrollerad våg ska förses med ett märke som visar att den får användas vid försäljning av varor till konsument.

Att vågar och andra mätinstrument kontrolleras är inget nytt utan har historiska anor långt tillbaka i tiden.
– Det handlar om kundernas och butikens trygghet men också om att värna schysst konkurrens, säger Rema, i grunden kemist och sedan tre år på Avdelningen för reglerad mätteknik, på Swedac.

När hon och hennes kollegor är ute och gör tillsyn kollar de först och främst att vågen blivit kontrollerad av ett ackrediterat kontrollorgan inom det tidsspann som den ska.
– Vi tittar också på att vågen är placerad på ett sådant vis att man kan se vad vågen visar.

Hur brukar det se ut?
– Generellt kan man säga att de stora aktörerna är väl medvetna om våra krav och ser till att anlita ett ackrediterat organ som kontrollerar företagets vågar inom den tid som föreskrifterna kräver. Andra behöver vi påminna eller upplysa om hur kraven ser ut, säger Rema som uppskattar just den delen av arbetet;
– Ja, roligast är att få informera butiksägare om vilka krav som finns och därmed hjälpa dem att göra rätt, säger hon.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.