Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Så arbetar Swedacs experter för smartare shopping

Vi handlar allt mer på nätet. Swedacs experter jobbar för att shopping ska vara tryggt, oavsett om inköpen sker över disk eller på språng med mobilen. Möt tre medarbetare med olika perspektiv på handel.

Porträtt av Viktoria Lidberg Martinell
Viktoria Lindberg Martinell, utredare marknadskontroll, Swedac

Viktoria Lindberg Martinell, utredare marknadskontroll, Swedac

Du arbetar med samordning av Marknadskontrollrådet, berätta mer om det.
— Jag ingår i sekretariatet för Marknadskontrollrådet. Rådet består av 19 myndigheter som alla har en koppling till hur produkter kontrolleras i Sverige. Det är till exempel Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och Tullverket. Vi har en gemensam plan för att kontrollera att produkter som säljs i Sverige är säkra. Det är ett arbete som måste utvecklas kontinuerligt eftersom produkter och handel förändras. Alla länder som är medlemmar i EU kommer att ha en sådan här funktion från och med nästa år.

Hur arbetar Marknadskontrollrådet med den ökande näthandeln?
— Vi har tagit initiativ till ett samarbete med ett antal svenska marknadsplatser. Det handlar bland annat om att de själva åtar sig att snabbt plocka bort produkter som de får veta är farliga. Men också om att de ska vara behjälpliga och se till att vi myndigheter får kontaktpersoner och vägar in till marknadsplatsen, någonting som ofta kan vara svårt. Vårt intryck så här långt är att företagen är positiva till ett fortsatta samarbete med de marknadskontrollerande myndigheterna.

Marknadskontroll i hela Europa är på väg att förändras. Berätta lite mer om det, vilket är nästa steg?
— Från 2021 börjar ett helt nytt regelverk att gälla. Grunden till förändringen är att produkter inom hela Europa ska bli säkrare. Fram till nu har EU:s medlemsstater organiserat marknadskontroll på olika sätt, nu sker en harmonisering av arbetet. För oss i Sverige innebär det att vi får kollegor runt om i Europa som är organiserade på samma sätt som vi, det skapar bättre förutsättningar att samarbeta. Samarbete behövs för att möta de utmaningar som finns med global handel.

— Alla EU:s medlemsländer skapar samordningskontor. För svensk del är det nytt att vi från och med januari har samarbetsparter som är organiserade på samma sätt som vi. Det skapar helt nya möjligheter att verkligen agera gemensamt, säger Viktoria Lindberg Martinell.

Porträtt av Robin Lundgren
Robin Lundgren, utredare marknadskontroll, Swedac

Robin Lundgren, utredare marknadskontroll, Swedac

Var ser du de största utmaningarna med e-handel?
— Jag ser främst två. Den ena är att göra konsumenter uppmärksamma på de risker som finns med att själv bli importör, som man i praktiken räknas som när man själv klickar hem produkter från en hemsida som exempelvis Wish. Elsäkerhetsverket publicerade nu i november resultatet av ett test där de på nätet köpt 28 elprodukter – varav 26 hade fått försäljningsförbud om de tillverkats i Sverige. Man måste helt enkelt tänka efter när man handlar på nätet.

— Den andra utmaningen är gigantisk och vi har egentligen inga mandat att kräva förändring: att få, den många gånger kinesiska, tillverkaren att följa reglerna. Dessvärre ser ju den onda cirkeln ut så att så länge vi köper säljer de.

Hur kan Swedac göra nytta på området?
— Vi svenska myndigheter som ingår i marknadskontrollrådet skapade redan 2018 en e-handelsgrupp och planerar nu informationsinsatser för att tipsa konsumenter om hur man handlar på nätet. Vi har också tagit initiativ, liknande det som finns mellan stora marknadsplatser och EU-kommissionen, till ett samarbete där de svenska marknadsplatserna CDON och Tradera ingår.

Hur skulle en säkrare e-handel fungera om du fick bestämma?
— Då skulle marknadsplatserna ha ett större ansvar för de produkter de säljer och det skulle finnas ett väl upparbetat samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter och marknadsplatserna.

Porträtt av Fredrik Langmead
Fredrik Langmead, bedömningsledare, Swedac

Fredrik Langmead, bedömningsledare, Swedac

Swedacs arbete med ackreditering/kvalitetssäkring berör handel. Berätta, hur?
– Då en stor del av den försäljning av varor som sker i Sverige behöver registreras och hanteras på ett korrekt sätt så har vi en Skatteförfarandelag (2011:1244). Lagen innebär att alla företag som säljer varor eller tjänster måste använda kassaregister som har en certifierad kontrollenhet. Det här är viktigt ur ett konsumentperspektiv, en butik ska inte kunna manipulera sin kassa utan det ska vara tryggt att handla. Swedac ackrediterar de företag som certifierar kontrollenheter.

Vilken är din roll?
– Jag är bedömningsledare. Ett av mina områden är produktcertifiering där även kassaregister ingår. Det betyder att jag har kontakt med företag som är ackrediterade för certifiering av kontrollenheter till kassaregister.

Näthandel ökar allt mer. Hur påverkas Swedacs arbete av den utvecklingen?
– Det finns viss verksamhet som är undantagna från krav på kassaregister. En av dessa är just näthandel. Så för min del så påverkas inte den verksamhet jag håller på med. Men vi får se vad som händer i framtiden. Samhällsutveckling sker ju i ett samspel mellan teknikutveckling, människors beteende och lagstiftning och ett behov av nya sätt att kvalitetssäkra systemen kan mycket väl komma att inkludera ackreditering/certifiering i framtiden.

Så här arbetar Swedac med frågor som rör handel

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.