Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Swedac ackrediterar laboratorier av flera olika typer. Inte minst medicinska laboratorier men också kalibreringslaboratorier och laboratorier som testar fordonskomponenter (exempelvis krockkuddar). Laboratorier som regelbundet kvalitetssäkrar sin kompetens och sina processer skapar förutsättningar för allt bättre analyser vilket i sin tur bidrar till bättre hälsa hos fler.

Läs mer här:

Relaterat

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.