Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Kalibrering

Mätinstrument måste vara tillförlitliga och bör därför kalibreras.

Om beslut fattas på felaktiga grunder kan det leda till felaktiga konstruktioner och resultat. För att få tillförlitliga mätinstrument ska man regelbundet kalibrera dem hos ett kalibreringslaboratorium. Kalibreringslaboratoriet jämför mätinstrumentet med ett korrekt mått, det vill säga en spårbar normal. Läs mera om spårbarhet under ämnesområdet ”Spårbarhet”.

Till kalibreringsresultat hör alltid en mätosäkerhetssiffra som visar hur precis den aktuella kalibreringen är. Euramet, den europeiska sammanslutningen för riksmätplatser, har i ett syfte att harmonisera mätosäkerhetsberäkningarna inom respektive kalibreringsområde gett ut ett antal vägledningar. I kalibreringslaboratoriets ackrediteringsbeslut kan man utläsa bästa mätförmågan, vilket ska ses som en mer teoretisk uppgift om vad som kan levereras under ideala förhållanden.

Swedac bidrar till att svensk industri och andra intressenter har tillgång till spårbara kalibreringar genom att ackreditera kalibreringslaboratorier.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande.
Mål 7 – Hållbar energi.
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

 

 

 

 

 

 

 

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar kalibreringslaboratorier mot den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17025. Ackrediterade kalibreringslaboratorier har en särställning inom ackrediteringsvärlden då de levererar metrologisk spårbarhet till provningslaboratorier, kontrollorgan med flera. Spårbarheten går genom en obruten kedja av jämförelser utförda av riksmätplatser eller ackrediterade kalibreringslaboratorier till nationella eller internationella referensnormaler. Läs mera om spårbarhet och systemet med Sveriges riksmätplatser under Ämnesområdet: Spårbarhet.

Kalibreringslaboratorier ska alltid beräkna sin bästa mätförmåga, vilken anges i ackrediteringsbeslutet. Den bästa mätförmågan är den lägsta mätosäkerheten som laboratoriet kan leverera under ideala förhållanden. Vid verkliga kalibreringar får man normalt ett högre värde. Kalibreringslaboratorierna ska därför beräkna aktuell mätosäkerhet vid varje kalibrering. Beräkningen ska ske utifrån de förutsättningar som gäller. Den aktuella mätosäkerheten ska framgå av kalibreringsbeviset.