Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Snabb omställning skapar utmaningar

Stenen som rullar nerför ett berg, kexchokladen vi tuggar i oss efter träningen och vinden som viner runt knuten – alla innehåller energi. Livsviktig och svårberäknelig. För att få värme, transportera oss och laga mat har vi länge använt oss av fossil energi. Men omställningen till förnyelsebar energi är nödvändig, pågår för fullt och skapar utmaningar för Swedac såväl som andra myndigheter.
— Vår stora utmaning är att energiomställningen går väldigt snabbt, säger Daniel Gustafsson, Avdelningschef Kraftsystem, Svenska Kraftnät.

När det gäller fossilfria energikällor är sol, vind och vatten de mest beprövade alternativen — olika väl lämpade att utveckla beroende på var vi befinner oss.

Om vi fokuserar på Sverige ser vi att älvarna i norr redan är exploaterade i den mån det av miljöhänsyn är möjligt. Inom vattenkraft spås därför ingen större förändring, den motsvarar idag runt 30 procent av Sveriges totala elförbrukning.

Energi från solceller ökar visserligen kraftigt, med 70 procent från 2018 till 2019, men från en mycket låg nivå. Det dröjer innan den är att räkna med som energikälla i vårt land.

Daniel Gustavsson, Svenska Kraftnät
Daniel Gustavsson, Svenska kraftnät

— Vind däremot! En dag när det blåser i hela Sverige utgör vindkraft en lika stor andel effekt som kärnkraft. Vindkraften är här för att stanna och kommer vara en lika viktig kraftkälla som vattenkraften i framtiden, säger Daniel Gustafsson.

Han och hans kollegor ser en trend idag som inte fanns för fem år sedan; allt fler ansökningar till Svenska Kraftnät om att få bygga vindkraftparker. De blir också godkända i betydligt större utsträckning än tidigare.

— Förklaringen är bland annat teknikutveckling, att dagens vindkraftverk är relativt enkla att underhålla, driftskostnaderna har minskat. Företag vågar etablera sig i branschen trots ett oförutsägbart elpris.

Svenska Kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Det är också Svenska Kraftnät som ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa.

Var ser du den största utmaningen på energimarknaden just nu?

— Utmaningarna är flera men en viktig förändring är att vi får en allt större andel kraftslag som är styrda av väder. Det gör att systemet är svårplanerat och mer sårbart. Om den styrbara kraften försvinner har vi få verktyg kvar för att ge samhället den el vi behöver när det blåser som minst, är som kallast och behovet av energi som störst, säger Daniel Gustafsson.

Det förändrade energiläget kräver i sin tur en marknad som tar höjd för långsiktiga investeringar.

— Idag ser vi en tendens att det är svårt att locka långsiktiga investerare till det som inte heter vindkraft. Produktionsslag som kondenskraft och vattenkraft börjar få svårigheter med lönsamhet på grund av väldigt låga elpriser.

Vindkraftverk
Det är svårt att hitta långsiktiga investerare till det som inte heter vindkraft, menar Daniel Gustavsson.

För den som arbetar med helt andra saker än energi kan omställningen till förnyelsebar energi tyckas vara ett trögrörligt system. Men den övergripande utmaningen enligt Daniel Gustafsson på Svenska Kraftnät kommer sig av precis motsatt anledning – att energiomställningen som han säger ”går så himla fort”.

— Det tar tid att bygga nya elledningar och hitta nya tekniska lösningar, det tar tid att få en elmarknad anpassad för det nya systemet – vi kämpar mot klockan, säger Daniel Gustafsson.

Även för Swedac innebär energiomställningen utmaningar. Det kommer att uppstå en efterfrågan på mätningar där det ännu är oklart hur mätvärdena ska genereras och visas.

Renee Hansson
Renee Hansson, utredare på Swedac

Renée Hansson, utredare på Swedac:

— Det handlar om konsekvenser av en ny elmarknad där nya mätpunkter tillkommer och behov kommer finnas av att mäta på ett kvalitetssäkrat sätt. Ett annat exempel är mätning i publika laddstationer. En utmaning är hur man kan reglera dessa nya mätningar i de nya mätpunkterna på ett harmoniserat vis i Europa, så att inte varje region bygger egna tekniska regelverk som kan bli onödigt dyra för att man reser tekniska handelshinder, säger hon.

Ytterligare en förändring på området energi som Swedac är involverad i är EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Ett reviderat regelverk som ställer krav på energimätning i byggnader. Syftet är att göra varje individ medveten om sin konsumtion för att man därigenom sedan ska agera för att minska den.

— Just nu pågår införlivandet av direktivet och Swedacs roll är att kvalitetssäkra de mätningar som direktivet talar om, säger Renée Hansson.

Mer fakta:

Uppdrag tillit – energi

Swedac säkerställer att elmätare mäter korrekt

Swedac ser till att konsumenter betalar för rätt mängd värmeenergi

Energy Star
– en frivillig märkning som hjälper företag och privatpersoner att spara pengar och min­ska klimatpåverkan genom att använda energieffektiva elapparater.

Energikartläggning
Syftet med energikartläggning är att minska energiförbrukningen i Europa.

Ledningssystem för energi
Organisationer kan spara på både kostnad och miljö genom att minska sin energianvändning.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.