Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Tre Swedac-medarbetare om sin syn på kvalitet

Alla Swedacs medarbetare arbetar med kvalitet på något sätt. Men verksamheten är mångfacetterad och alla har ett unikt perspektiv. Möt tre personer med olika roller som berättar hur deras arbete skapar kvalitet i samhället.

Porträtt av Annie Fainelli
Annie Fainelli, biträdande avdelningschef på avdelningen för juridik och handelsfrågor

Annie Fainelli, biträdande avdelningschef på avdelningen för juridik och handelsfrågor.

Beskriv din roll.

Jag har rollen som biträdande avdelningschef sedan i april i år. Rollen innebär att jag är beslutfattare för vissa beslut som fattas på myndigheten. Jag är också arbetsledare för kollegor på avdelningen.
Vid sidan av de uppgifterna, som alltid ingår i rollen, är jag just nu engagerad i ett föreskriftsprojekt tillsammans med avdelningen för reglerad mätteknik. Vi gör en översyn av föreskrifter som är kopplade till området reglerad mätteknik.

När är ditt jobb som mest intressant?

Jag tycker att mycket är intressant men något som jag upplever som särskilt givande är att samarbeta med kollegor med annan yrkesbeskgrund och annan kunskap än den jag själv har. Vi bidrar med olika perspektiv när vi hittar lösningar på våra frågeställningar, det tycker jag är roligt.

Hur bidrar ditt arbete till kvalitet i samhället?

Det är viktigt för ett samhälle att vi alla kan känna förtroende för myndigheter och att det arbete vi utför görs på ett rättssäkert sätt. Den avdelning jag representerar bidrar till att förtroendet upprätthålls genom att de beslut som myndigheten meddelar är tydliga och korrekta och att de ärenden som handläggs hanteras inom rimlig tid.

Om vi snävar in frågan till uppgifter som jag arbetar med just nu så är arbetet med föreskrifter kopplade till reglerad mätteknik ett bra exempel. Jag arbetar för att föreskrifterna ska vara tydliga, att de ska vara lätta att tillämpa och att syftet med föreskrifterna ska kunna uppnås. Tydliga föreskrifter är viktiga för användare av mätinstrument, ekonomiska aktörer, ackrediterade organ, och andra myndigheter som berörs av dem och kan i slutändan gynna oss alla som konsumenter.

Porträtt av Erik Lindell
Erik Lindell, chef för industrienheten på Swedac

Erik Lindell, chef för industrienheten på Swedac.

Beskriv din roll.

Som chef är det min roll är att skapa bra förutsättningar för mina medarbetare, bedömningsledarna, att utföra sitt uppdrag så väl som möjligt.

Jag har haft den här rollen i ett och ett halvt år. Tidigare var jag vd för ett dotterbolag till Länsförsäkringar Älvsborg. Jag är maskiningenjör i grunden.

När är ditt jobb som mest intressant?

När jag får möjlighet att vara med och se medarbetarna utföra sitt jobb. Ser verkligen framemot att få komma ut och träffa kunderna på bedömningar. I mötet med kunder blir det tydligt på vilket sätt Swedac bidrar, och hur kunden ser på myndighetens roll. För mig ger bedömningarna värdefull feedback på många sätt. Erfarenheterna från möten med kund ger oss bra svar på varför vårt uppdrag är viktigt.

På vilket sätt skapar ditt arbete kvalitet för mig som medborgare?

Vår enhet heter industri, och det är där vi har vår tyngdpunkt, men vårt uppdrag är bredare än så. Vårt arbete bidrar till säkerhet, kvalitet och i förlängningen tillit till många olika typer av produkter och tjänster i samhället. Det vanligaste, som flest känner till, är att Swedac ackrediterar företag som i sin tur säkerställer att hissar och rulltrappor fungerar som de ska.

Porträtt av Thomas Franzén
Thomas Franzén, inspektör och utredare, avdelningen reglerad mätteknik.

Thomas Franzén, inspektör och utredare, avdelningen reglerad mätteknik.

Beskriv din roll.

Jag arbetar inom reglerad mätteknik och är ansvarig för tillsyn av bränslemätdon, det vill säga mätinstrument som finns främst på tankstationer men också i bostadshus som har eldningsolja som uppvärmningssystem. Den största delen av mitt arbete är att tillsyna tankstationer, det är ju inte så många som använder olja som uppvärmningssystem längre. Jag åker till bensinmackar i olika delar av landet och kontrollerar att deras pumpar är märkta och kontrollerade på rätt sätt. Framtidsområdet på mitt yrkesfält är laddstationer och jag arbetar allt mer med frågor kopplade till det. Vi har ett samarbete i Norden där alla myndigheter med samma roll som Swedac arbetar tillsammans. Vilka krav ska ställas på en laddstation? Det är huvudfrågan som vi arbetar med. Målet är att nå fram till gemensamma krav för hela Norden. Det finns flera utmaningar. I Sverige har vi varit inriktade på att skapa förutsättningar som i slutänden skapar trygghet för privatpersonen, slutkonsumenten. Men i de andra nordiska länderna finns ett annat fokus på näringslivets perspektiv, och alla typer av fordon, inte bara personbilar. Det är utvecklande att olika perspektiv möts.

När är ditt jobb som mest intressant?

Jag tycker om blandningen av arbetsuppgifter och trivs när jag får möjlighet att arbeta med områden som är delvis nya. Just nu tycker jag att det är roligt att göra tillsyn. Innan jag kom till Swedac arbetade jag på kontor eller laboratorium. Nu kommer jag ute mer och ser hur förhållandena ser ut på plats. Jag har inte mött så mycket folk än, av pandemi-skäl, men det börjar öppna upp.

För den som inte vet något om Swedac, hur skapar ditt arbete kvalitet för svenska medborgare?

Mitt arbete bidrar till att vi som privatpersoner och konsumenter kan lita på att vi får det vi betalar för. Bränsle, vatten, el och värme och varor som vägs på våg i butik, alla mätverktyg kontrolleras regelbundet. Den tryggheten är ju viktigt också för den som tar betalt. Företagare vet att deras konkurrenter har mätverktyg som är kontrollerade på samma sätt som deras egna. Ingen kan dra fördel av felaktiga instrument.

Läs mer:

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.