Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Så arbetar Swedacs experter för säkrare livsmedel

Pandemi eller ej – Swedacs experter jobbar för att maten vi äter ska vara kvalitetskontrollerad och för att vi betalar för korrekt mängd när vi köper exempelvis ost över disk. Möt tre medarbetare med olika perspektiv på livsmedel. 

Selcuk Aydin
Selcuk Aydin, bedömningsledare, avdelningen för ackreditering.

Selcuk Aydin, bedömningsledare, avdelningen för ackreditering, Swedac

Var ser du den största utmaningen när det gäller framtidens mat?
—  Att producera tillräckligt mycket mat med tillräckligt hög kvalitet, som motsvarar konsumenternas förväntningar.

Hur kan Swedac göra nytta?
— Swedac kan bidra till utvecklingen av nya system, när det kommer nya önskemål från samhället om garantier för exempelvis ett livsmedels säkerhet, hållbarhet, miljövänlighet eller andra egenskaper. Exempelvis vill konsumenter veta vad maten innehåller, om den är fri från vissa ämnen eller om de har vissa kvalitetsegenskaper. Det är där ackrediterade organen kommer in. Vi bedömer och ackrediterar, de som sedan kontrollerar mot specifika krav, exempelvis dem som certifierar eller provar livsmedlet.

— Ackreditering är obligatorisk för vissa områden och frivillig för vissa andra. Analys av dricksvatten till exempel måste kontrolleras av ett ackrediterat laboratorium medan certifieringar av olika kvalitetsegenskaper oftast är frivilliga. Swedac är en väldigt viktig aktör i kvalitetsinfrastrukturen.

Vad önskar du dig av framtidens mat?
—Hållbarhet är en mycket viktig fråga. Man måste producera med långsiktiga och hållbara metoder, med minsta möjliga påverkan på miljön och samtidigt i tillräckliga mängder. Detta är en utmaning för hela världen som kräver effektivitet och oftast ny teknik som i sin tur leder till nya krav på samtliga aktörer i kedjan.

Maria Malek
Maria Johnsson Malek, bedömningsledare, enheten för miljö och hälsa.

Maria Johnsson Malek, bedömningsledare, enheten för miljö och hälsa, Swedac

Vad ser du är den största utmaningen när det gäller framtidens mat?
– Att kunna säkerhetsställa äktheten i varor tror jag alltid kommer vara en viktig utmaning. Världen förändras ju hela tiden och handeln ser annorlunda ut. Bedrägerier inom livsmedelsbranschen kan förekomma och vara svåra att upptäcka. Den här utmaningen måste vi kunna hantera.

Hur kan Swedac göra nytta?
– Genom att arbeta riskbaserat och fortsätta med det jobb vi gör idag. Vi är en del av en mycket lång kedja. Livsmedelsverket utövar tillsyn på livsmedelsanläggningar för att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs. Swedac adderar ytterligare en nivå av kvalitetskontroll. Vi ackrediterar så kallade certifieringsorgan, som i sin tur certifierar och bekräftar att krav enligt en viss standard uppfylls.

När känner du själv att ni har gjort ett riktigt bra jobb?
– Vårt arbete handlar inte om att bara hitta avvikelser. Jag ser det som att vi försöker hitta ett bra arbetssätt som ser till det relevanta. Varje certifieringsorgan och laboratorium är unika och vi stöter på olika varianter av lösningar på krav som ställs på dem. Att bedöma utan att generalisera, det tycker jag är en styrka hos oss på Swedac.

Vad önskar du dig av framtidens mat?
– Att man alltid ska känna sig trygg som konsument. Du ska kunna lita på att produkten du köper är den varan du förväntar dig att den är. Det är för konsumentens skull vi finns och de ska kunna lita på att både myndigheter och producenter gör ett korrekt jobb. Det är alltid viktigt.

Vilket är ditt bästa vardagstips för mat och säkerhet i hemmet?
– Såklart ska man hålla god hygien. Separering är viktigt för att undvika korssmitta. Sallad och rå kyckling ska till exempel inte vara på samma skärbräda. Man ska vara extra noga med att just kyckling tillagas på rätt sätt och med rätt temperatur. Man kan bli väldigt sjuk om man får i sig bakterier som orsakar matförgiftning.

Mikael Hulander
Mikael Hulander, utredare, avdelningen för reglerad mätteknik.

Mikael Hulander, utredare, avdelningen för reglerad mätteknik, Swedac

Var ser du den största utmaningen när det gäller vägande och förpackning av framtidens mat?
—I de stora livsmedelskedjorna ser jag inga problem men i landets småbutiker är det väldigt vanligt med vågar som inte är godkända. Utmaningen för oss är att nå ut med information om vad som gäller.

— När det gäller färdigförpackningar är det Swedac som skriver föreskrifterna och tillsynar allt utom livsmedel, som Livsmedelsverket sköter om. Vid senaste marknadskontrollen av färdigförpackat, alltså av annat än livsmedel, visade kontrollen att mängden är korrekt, men att storleken på siffrorna för vikt/volym ibland är lite för små. Viktigt att tänka på är också att kraven gäller när varorna lämnar tillverkaren. Vissa varor, exempelvis salt, kan bli lättare om det förvaras torrt.

Hur kan Swedac göra nytta?
— Genom att informera, göra tillsyn i både butiker och hos andra handlare som tar betalt efter vikt av konsument. Jag har jobbat med vågar sedan 1978 och gjorde nyligen ett stickprov vid en torghandel. Av de 14 vågarna som fanns på plats var 11 inte godkända överhuvudtaget.

— Avdelningen för reglerad mätteknik lanserar i vår också nya broschyrer om bland annat vågar och färdigförpackat. Mer information finns på Swedacs hemsida.

Vad önskar du dig eller hoppas du på?
— Vi håller som bäst på att uppdatera våra föreskrifter och jag hoppas att de framöver blir tydligare och mer lättlästa så alla förstår hur de ska göra rätt. Det finns ungefär 24 000 vågar i butiker runt om i Sverige. I kassor, vid manuella ost- och charkdiskar och i frukt- och grönsaksavdelningar. Det är rätt många.

Vad är det senaste inom vågbranschen?
— Självbetjäningsvågarna i butik kom för några år sedan, och även vågar kopplade till obemannade kassor.  Annars förändras inte så mycket på området.  Den första dokumenterade vågen var från år 1370 före Kristus.

Så arbetar Swedac med frågor som rör livsmedel

Swedacs arbete har betydelse för hur kvaliteten på livsmedel kontrolleras. Via länkarna kan du läsa mer om det arbetet.

Dricksvattenanalys
Svenskt dricksvatten analyseras av ackrediterade laboratorier. Livsmedelsverket är föreskrivande myndighet för dricksvattenkontroll och Swedac ackrediterar de laboratorier som analyserar vattnet.

Livsmedelsanalys
På samma sätt som vatten ska vara säkert att dricka, ska den mat som köps i affären eller äts på restaurang, vara trygg.
Inom den offentliga livsmedelskontrollen i Sverige ska analyser utföras av ackrediterade laboratorier. Swedac ackrediterar laboratorierna.

Livsmedel
Svenska livsmedelsproducenter kan välja att certifiera sina produkter, som ett sätt att exempelvis möta konsumentkrav. Sigill och KRAV är två exempel på certifikat inom livsmedelsbranschen.
Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar certifierade livsmedelsproducenter.

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
I takt med att livsmedelsproduktion har blivit allt mer global finns ett ökat behov av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Swedac ackrediterar företag som certifierar ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.