Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Elens väg till ditt uttag

Textversion av infografiken

Solen är den största energikällan.

1 timme sol = 1 års energi
Energin från solen som träffar jorden en timme är lika mycket som hela mänsklighetens energiförbrukning under ett år.

Men solen löser inte alla problem. Sverige använder årligen 372 TWh (1 TWh motsvarar hushållselen för 200 000 hem under ett år) energi från olika källor.

2018 stod de förnybara energikällorna för:
– Solenergi, 0,4 TWh
– Vindkraft, 17 TWh
– Vattenkraft, 62 TWh

Energin användes till:
– Industrin – 14TWh
– Bostäder och service – 147 TWh
– Transporter – 84 TWh

——

I Europa har vi blivit bättre på att använda energi effektivt.
Om man skulle ta Europas nuvarande befolkning och använda 1750 års energimetoder (ved för värme, foder till djur och mat till människor) skulle det kräves odlingsbar mark motsvarande 10 gånger Europas yta.

——

Hur kommer elen till våra uttag då?
Vi tar vattenverket som exempel.

  1. Där sätter vattnet en turbin i rörelse.
  2. Den rörelsen omvandlas till elektrisk energi i en generator. Elen härifrån har en spänning runt 20 kV.
  3. För att kunna transportera elen långa sträckor i stamnätet behöver spänningen höjas till 400 kV.
  4. Därifrån tas elen ut i regionnät med lägre spänning. Här får stora industrier sin el.
  5. När elen till slut når ditt eluttag i hemmet – då är spänningen nere på 230 Volt.

——

Vi blir allt bättre på att mäta elen. I dag finns det runt 5,5 miljoner elmätare i Sverige. Enligt den nya lagen ska alla elmätare 2025 även kunna mäta hur mycket el som produceras. Detta bland annat då det blivit vanligare med privata solpaneler.

I världen saknar 2,8 miljarder människor tillgång till ”ren” matlagningsenergi – och lagar sin mat med ved kol eller annan biomassa. Det sprider föroreningar – och dödar årligen runt 4 miljoner människor enligt WHO.

Omkring 1 miljard människor saknar helt tillgång till elektricitet.

 

Mer fakta:

Uppdrag tillit – energi

Swedac säkerställer att elmätare mäter korrekt

Swedac ser till att konsumenter betalar för rätt mängd värmeenergi

Energy Star
– en frivillig märkning som hjälper företag och privatpersoner att spara pengar och min­ska klimatpåverkan genom att använda energieffektiva elapparater.

Energikartläggning
Syftet med energikartläggning är att minska energiförbrukningen i Europa.

Ledningssystem för energi
Organisationer kan spara på både kostnad och miljö genom att minska sin energianvändning.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.