Information

Beskrivning: Föreskrifterna tillämpas på organ som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac för certifiering av personer. Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2013:6 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS: 2013:6
Ändringsförfattningar: STAFS 2017:10
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll