Hoppa till innehållet
Nyheter

Nu granskas Swedac – så utvärderas ett ackrediteringsorgan

Under den här veckan utvärderas Swedac. Tolv experter från andra ackrediteringsorgan runt om i Europa granskar den svenska myndighetens arbete.
– Utvärderingen är en viktig del i kedjan av förtroende. Vi ser fram emot den här veckan, den är en betydelsefull del i vår verksamhet och en möjlighet till utveckling, säger Kristina Hallman, avdelningschef för ackreditering på Swedac.

Nu granskas Swedac – så utvärderas ett ackrediteringsorgan

Som Sveriges ackrediteringsorgan är det Swedacs uppdrag att utvärdera flera viktiga processer och verksamheter i Sverige. En del måste vara ackrediterade enligt lag, som exempelvis fordonsbesiktning, medan andra, som exempelvis medicinska laboratorier, kan ackreditera sig som en frivillig kvalitetsmärkning.
Men finns någon instans som granskar Swedacs arbete?
Ja, och under den här veckan pågår den utvärderingen.

Kristina Hallman, chef för avdelningen för ackreditering, är den som är ansvarig hos Swedac för att utvärderingen kan genomföras på ett bra sätt.
– Swedac utvärderas vart fjärde år. Så är det för alla ackrediteringsorgan runt om i Europa, säger Kristina Hallman.

Porträtt av Kristina Hallman
Kristina Hallman, chef för avdelningen för ackreditering, Swedac

Varje utvärdering leds av en teamleader. För årets granskning av Swedac är det Mija Renko från Slovenien som har den rollen. Hon har ytterligare 11 medlemmar i sitt team och de arbetar under en hel vecka med Sveriges ackrediteringsorgan.
– Det är ett relativt stort team. Swedac ackrediterar för nästan alla de områden som omfattas av internationella samverkansavtal. Därför krävs ett stort team som utvärderar, säger Kristina Hallman.

Årets utvärdering genomförs via digitala kanaler. Undantaget är en så kallad bevittning. Den sker på Swedacs kontor i Borås. Då är ett ackrediterat organ på plats i Swedacs lokaler och möter en av myndighetens bedömningsledare. Mija Renko och hennes team bevittnar på distans.
– Att bli bedömd innebär en anspänning. Det är vi väl medvetna om eftersom Swedacs uppdrag är att utföra bedömningar av andra verksamheter. Nu går vi igenom samma process själva. Det är nyttigt och lärorikt, säger Kristina Hallman.

Om ett drygt halvår väntas utvärderingsrapporten vara klar.

Fakta
Swedac ingår i det Europeiska nätverket av ackrediteringsorgan, European Accreditation, EA. Swedacs verksamhet regleras i grunden av en EU-förordning och av multilaterala avtal.
Läs mer om hur de internationella systemen fungerar här.