Hoppa till innehållet
Nyheter

Ulf Hammarström förordnas för ytterligare tre år som generaldirektör och chef för Swedac

Regeringen har beslutat att ge Ulf Hammarström fortsatt förtroende som generaldirektör och chef för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac.

– Jag är stolt och tacksam för att ha fått förnyat förtroende att under ytterligare tre år leda myndigheten, säger Ulf Hammarström.

Ulf Hammarström förordnas för ytterligare tre år som generaldirektör och chef för Swedac

– Jag är övertygad om att vi har en spännande och med säkerhet innehållsrik period framför oss – en period då det är viktigt att vara mer nyfiken än rädd när samhället står inför stora förändringar med exempelvis digitalisering. En kultur av agilitet och förändringsbenägenhet blir därmed en nyckelfaktor för att säkerställa verksamheternas relevans och modernitet framöver, fortsätter Ulf Hammarström.

Swedac är en statlig myndighet som verkar för en effektiv och välfungerande kvalitetsinfrastruktur i syfte att produkter och tjänster ska uppfylla krav på säkerhet och kvalitet. Myndigheten verkar för frihandel, fri rörlighet på EU:s inre marknad och ett starkt multilateralt handelssystem. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan, samordnar den svenska marknadskontrollen och har ansvar för reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll.