Hoppa till innehållet
Nyheter

Fjällbacka är senaste orten som fått egen stämpel

Sverige har idag 229 ortsmärkesstämplar – senaste tillskottet är stämpeln för Fjällbacka i Västra Götaland.

En ädelmetallsmed som vill märka sina smycken med tillverkningsplats kan använda en ortsmärkesstämpel. När en formgivare på en ort som saknar stämpel vill skapa en måste den godkännas av Swedac.

Swedac ansvarar för olika slags stämplar. Som ett bevis på vissa ämnens äkthet är det exempelvis obligatoriskt att stämpla ett föremål av guld eller platina som väger mer än ett gram. Andra stämplar är frivilliga och används mest för att tillverkaren vill ge kunderna extra information. Till den sorten hör ortsmärkesstämplar.

Valet av motiv på ortsmärket är en sill då den har en stor betydelse för Fjällbackas utveckling. Sillen var en betydande inkomstkälla för invånarna i Fjällbacka och genom sillfisket kunde lokalbefolkningen försörja sig och utveckla samhället genom handel och export av sillprodukter.
Sillen och sillfisket har en djup koppling i Fjällbackas kultur och identitet och traditioner som midsommarfirande och silluncher har sitt ursprung iden historiska sillperioden.
Sillfisket bidrog till att forma samhällslivet i Fjällbacka genom att skapa arbetstillfällen och sammanhållning bland invånarna. Det var en central del av det lokala näringslivet och påverkade många aspekter av vardagen.

Sammanfattningsvis kan man säga att sillens betydelse för Fjällbacka var både ekonomisk, kulturell och social, och det är en viktig del av regionens historia och identitet.

Förteckning över samtliga svenska ortsmärken finns här.