Hoppa till innehållet
Nyheter

Fokus på förenkling

Under 2024 kommer Swedac satsa extra på att förenkla för företag och medborgare för att skapa en enklare vardag. Arbetet är ett led i ett regeringsuppdrag med fokus på att förenkla för företag. Nu finns en ny tjänst på hemsidan där man kan fylla i förslag på vad som bör förenklas.

Det kan exempelvis handla om att minska på regelbörda, administration och kostnader eller förbättra bemötande och service. Under den nya fliken ”Vi vill veta vad du tycker” kan du som medborgare eller representant för företag och organisationer  gå in och fylla i vilka förenklingar du skulle vilja se inom Swedacs ansvarsområden. Alla inskickade formulär tas i beaktande och följs upp. Swedac har också i uppdrag att nästa år redovisa resultatet av arbetet till regeringen.

Swedac är en av flera myndigheter som fått i uppdrag att förenkla för företag. Förenklingsarbetet ska vara en integrerad del av myndigheternas arbete och anpassas utifrån varje myndighets verksamhet med målet att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra bemötande och service gentemot näringslivet.

Här kan du fylla i förslag och skicka in.
Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget.