Ny rapport om hur svensk export kan främjas

Idag överlämnar Swedac rapporten "Starkare Sverige med öppna system" till regeringen. I uppdraget har Swedac tagit fram underlag för hur svensk export kan främjas genom ackreditering och standardisering.

Ny rapport om hur svensk export kan främjas

Uppdraget har genomförts i samråd med Kommerskollegium, Tillväxtverket, Vinnova och Sveriges Standardiseringsförbund. Swedac anser att rapporten är av intresse för flera aktörer såsom svenska exportföretag, branschorganisationer, myndigheter och beslutsfattare.

På bild: Kristina Hallman, ställföreträdande generaldirektör på Swedac överlämnar rapporten ”Starkare Sverige med öppna system” till EU- och handelsminister Ann Linde. Foto: Susanne Lindberg Elmgren

Rapporten kan läsas här. 

Swedacs pressmeddelande om rapporten kan läsas här.

För ytterligare information kontakta: 
Peter Kronvall, utredare Swedac, peter.kronvall@swedac.se 033 17 77 67