Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac ackrediterar Dekra Automotive AB

Dekra Automotive AB blir ackrediterade på nytt.
Swedacs beslut verkställs omedelbart och innebär att Dekra på nytt har behörighet att utföra fordonskontroll.

Swedac ackrediterar Dekra Automotive AB

Swedacs beslut grundar sig på en bedömning av Dekra:s förmåga att leva upp till de krav som ställs på företag som utför fordonskontroll. Swedacs genomlysning av Dekras förmåga har utförts under årets första månader.
– Dekra lever upp till de krav som ställs och hanteras vidare som alla andra ackrediterade verksamheter. Det innebär bland annat att Swedac utför tillsyn över bolaget med jämna intervall, säger Michael Johansson, enhetschef för fordon och kontroll på Swedac.

Den första december förra året återkallade Swedac Dekra Automtive AB:s ackreditering. Företaget behövde då stänga sina besiktningsstationer med omedelbar verkan.
Därefter valde Dekra att ansöka om en ny ackreditering.
– Kraven vid en ackreditering är mycket höga. Inga avvikelser kan förekomma när ett företag ackrediteras. Swedacs bedömning av Dekra är att verksamheten lever upp till dessa högt ställda krav. Nu har bolaget kommit till rätta med tidigare problem, säger Michael Johansson.

Dagens beslut omfattar 11 stationer, vilket också är det antal som Dekra har ansökt om.

För en komplett lista över ackrediterade besiktningsföretag i Sverige och deras stationer se register här.
Listan uppdateras varje natt. Därav syns Dekra i listan först från och med 26 februari.