Hoppa till innehållet
Nyheter

Tillräckligt med guld i importerade smycken, men stämplar som bevisar det saknas

Guldhalten stämmer, men importerade smycken saknar ofta de stämplar som krävs. Så kan resultatet av Swedacs kontroll hos guldhandlare i Stockholmsområdet sammanfattas.
– Vi ser att det behövs informationsinsatser i den här branschen. Många handlare är omedvetna om vilka lagkrav som gäller, säger Erik Söderlöv, utredare på Swedac.

Tillräckligt med guld i importerade smycken, men stämplar som bevisar det saknas

Det var under slutet av 2019 som Swedac kontrollerade importerade guldsmycken som finns till försäljning hos guldhandlare i Stockholmstrakten. Kontrollen visar att 11 av 12 granskade importörer i Stockholmstrakten säljer smycken som saknar de stämplar som enligt lag ska finnas på ädelmetallarbeten.
– Konsumenten ska kunna lita på att smycken är äkta. Korrekta stämplar är en del av det. Att en majoritet av de större importörer vi har kontrollerat inte lever upp till stämpel-kraven är naturligtvis bekymmersamt. Samtidigt ser vi att den här bristen i hög grad beror på okunskap, säger Erik Söderlöv.

Vid sidan av stämplar har myndigheten också kontrollerat att mängden guld i de smycken som säljs är tillräckligt hög. Nu är analysen av ädelmetallarbetena klar, och den visar att halten av guld når rätt nivåer i samtliga smycken utom ett, där finhalten var tre tusendelar lägre än vad som är godkänt. Swedac har startat ett tillsynsärende för att kontrollera tillverkaren av det aktuella smycket.

Under våren görs också uppföljande kontroller av de importörer som haft smycken utan stämplar till försäljning.
– Vi kan redan nu se att 8 av 10 handlare som inte hade någon stämpel har ansökt om en kontrollstämpel. Det finns en ambition att göra rätt, säger Erik Söderlöv.

Korta fakta om ädelmetaller och lagkrav

I Sverige är det ett lagkrav att guld- och platinasmycken som väger mer än ett gram har en så kallad finhalts-stämpel, till exempel 18 K, för 18 karat guld. Det krävs också en namn- eller kontrollstämpel i anslutning till finhalts-stämpeln. Märkningen är ett konsumentskydd som funnits i Sverige under lång tid.

Swedac har ansvar för att kontrollera att den svenska marknaden för ädelmetall lever upp till de krav som ställs. Under hösten 2019 kontrollerades importerade smycken hos handlare i Stockholmsområdet som, enligt importstatistik från Tullverket, kontinuerligt gjort större inköp.

Läs hela rapporten här: Rapport – Marknadskontroll av ädelmetallarbeten i Stockholm med omnejd