Information

Beskrivning: En förteckning över de aktuella föreskrifter som gäller inom ackrediteringsområdena egna reparationer, färdskrivare, hastighetsregulatorer, taxametrar och trycksättning med gas. Förteckningen innehåller information om föreskrivande myndighet och var föreskrifterna kan beställas. Utgåva 42, 2019-01-17