Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller avgifter för registrering av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten. Ersätts av STAFS 2022:13.
Bemyndigande: 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.