Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller avgifter för registrering av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten.
Bemyndigande: 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.

Relaterade ämnesområden