Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller krav på och kontroll av taxametrar.
Bemyndigande: 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238)
Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden