Information

Beskrivning: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynsavgifter på de vatten- och värmemätare som en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten eller värmeenergi. Föreskrifterna har meddelats efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Föreskrifterna träder i kraft 2018-01-01 och ersätter då STAFS 2016:23.

Relaterade ämnesområden