Energiledningssystem i reviderad upplaga

Ledningssystemet för energi, ISO 50001, har blivit en populär standard bland energiintensiva företag. Sedan ett par månader finns en reviderad version av det certifierbara ledningssystemet.

Energiledningssystem i reviderad upplaga

Energieffektivisering har blivit allt viktigare för att spara på ekonomi och miljö. Sedan 2011 har det certifierbara energiledningssystemet, ISO 50001, hjälpt organisationer att systematiskt effektivisera och minska energianvändningen. Ledningssystemet, som idag är den fjärde mest använda standarden för ledningssystem efter kvalitet, miljö och arbetsmiljö, finns nu i en reviderad version.

Den reviderade upplagan, med beteckning ISO 50001:2018, är uppbyggd enligt ISOs High Level Structure, vilket innebär att ledningssystemet enklare kan integreras med andra ISO standarder. Den nya standarden ställer även krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning, vilket ska underlätta för företag att uppfylla kraven i lagen om energikartläggning i stora företag.

Viktiga datum för övergångsperioden

Övergångsperioden från den äldre standarden till den nya är satt till tre år. Det innebär att organisationer som idag är certifierade mot det äldre energiledningssystemet behöver bli certifierade mot den nya standarden senast den 27 augusti 2021 för att fortsatt inneha ett giltigt certifikat.

Certifieringar mot den äldre standarden kommer inte att genomföras efter den 27 februari 2020. Samma datum ska även certifieringsorgan som söker ackreditering mot det nya energiledningssystemet kunna uppvisa för Swedac att övergångsarrangemangen har uppfyllts. Certifieringsorgan kan ansöka om ackreditering mot det nya energiledningssystemet utan att tidigare varit ackrediterade mot det äldre.

Swedac kan erbjuda ackreditering mot ISO 50001:2018 från och med den 27 februari 2019.