Hoppa till innehållet
Nyheter

Ny databas för ökad spårbarhet av certifieringar

IAF introducerar en ny internationell databas där användare kan kontrollera om företag innehar ledningssystem som certifierats av ackrediterade organ.

Ny databas för ökad spårbarhet av certifieringar

Det har länge varit komplicerat för den som vill kontrollera om ett företags certifikat är giltigt och blivit certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Men nu lanserar IAF, den globala samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan, en databas på webbsidan IAFCertSearch.org som ska förenkla och förbättra spårbarheten av certifikat för ledningssystem.

Utöver förbättrad spårbarhet syftar verktyget till att skapa värde för de certifieringsorgan som ackrediterats av IAFs medlemmar (ackrediteringsorgan) och de företag och organisationer med certifikat från ackrediterade certifieringsorgan. Exempelvis kan verktyget användas av inköpare som vill kontrollera om deras potentiella leverantörer innehar relevanta och giltiga certifikat. Verktyget gör det också enklare för företag att påvisa giltighet av certifikat för intressenter, potentiella medarbetare och kunder.

Information i CertSearch

IAF CertSearch samlar data från:

  • Ackrediteringsorgan som är signatärer till IAFs MLA-avtal för ledningssystem.
  • Certifieringsorgan som ackrediterats av en signatär till IAFs MLA-avtal för ledningssystem.
  • Företag eller organisationer med ett ledningssystem som certifierats av ett certifieringsorgan enligt ovan.

För att vara sökbar i IAFs databas behöver certifieringsorgan eller certifierade företag registrera sin information i databasen, vilken är kostnadsfritt.

Den intresserade kan därefter söka efter företaget eller certifikatets unika identifikationsnummer för att validera ett certifikats giltighet och få information om vilket ackrediterat organ som utfört certifieringen.

Databasen är anpassad för sökningar efter enskilda företag eller organisationer. Det innebär att användaren inte får tillgång till fullständiga listor över certifierade företag, detta med hänvisning till regler för datainsamling samt IAFs oberoende och opartiskhet.